Yaşayan Diller Ve Lehçeler

Yayınlanma Yaşayan Diller ve Lehçeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnceledigim, genellikle internet kökenli, yayınlarda Türkiyede kullanılan diller Asya ve Avrupa kıtasında olarak sınıflandırılmış.Rakkamların tam doğru olduğunu iddia etmek kuşkusuz cehalet olur. Ancak türünde Türkçe olarak yayınlanmış belge azlığı nedeniyle çeşitli uluslararası kurumların ciddi araştırmaları dikkate alınmalıdır ve elimizde gerçeğe en yakın verilerdir. Dolayısıyla, bazı rakkamların önüne “yaklaşık olarak” ibaresini koymayı tercih ettim. 
Bu kısa derlemeden yola çıkarak etnolojinin büyülü dünyasına girecek olanların internet üzerinden ve sair yollardan yapacağı araştırmalara yardımcı olur düşüncesiyle kaynak adları, tarihler ve internet adreslerini de ekledim.
Umarım ülkemizdeki ve dünyadaki hızlı değişimi daha iyi anlamamıza yardımcı olacak bir çalışma olarak değerlendirilir. Bu çalışma sadece bilimsel bir takım gerçeklere işaret edecek kadar amatörce bir tercüme çalışmasıdır.
Türkiyede Konuşulan Dil ve Lehçeler

TÜRKİYEDE YAŞAYAN KONUŞMA DİLLERİ

Türkiye Cumhuriyeti ulusal dili Türkçedir. Dünyada en çok konuşulan diller sıralamasında 19. sıradadır. 1, 2 ve 3. sıraları ise 885 milyon kişi ile Çince, 332 milyon kişi ile İspanyolca, 322 milyon kişi ile İngilizce işgal etmektedir.1998 BM tarafından Türkiye hakkında yapılan etnolojik araştırma sonuçlarına göre nüfusu 65 milyon civarındadır. Bu nüfus Asya ve Avrupa yakalarına dağılmıştır. Okuma yazma seviyesi, bölgeye göre, %76 ile %90 arasinda değişmektedir. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde Orta Asyadan son yıllarda göçmen olarak gelmiş yaklaşık 50.00 kişi vardır (T.Sebeok 1963, O.Jastrow 1971, A.Nakano 1986, B.Comrie 1987, P.A Andrews 1989, M.Izadi 1993). Türkiye Türkçesi dünya üzerinde yaklaşık 70 milyon insan tarafından kullanılır.
Alevi Müslüman sayısı 17-20 milyon arası iken Hristiyan, Yahudi sayısı verilmemiş. Körlerin sayısı 40 bin civarında. Sağırların sayısı ise 350 bin civarında. 
Yapılan veri tabanı araştırmalarından Türkiyede konuşulmakta olan dil sayısı 36 olarak tespit edilir iken bu dillerden 34 tanesi yaşamakta olup 2 tanesi tarihe karışmıştır. 
TÜRKİYENİN ASYA KITASI KISMINDA KONUŞULMAKTA OLAN DİLLER
ABAZA 
Türkiyede 10 bin kişi bu dili konuşuyor (1995). Bu dilin diğer adları ise Abazin, Tapanta, Abazinsi,Ahuwa. Bu dilin diyalektleri Tapanta, Aşkarava, Bezşah. Kuzey Kafkas-Abhaz.Abazin dili olarak sınıflandırılmış.
ABHAZ
Türkiyede yaşayan ve bu kökten gelen 35 bin kişiden 4000 Kişi bu dili anadil olarak konuşuyor (1980). Konuşulduğu yerler Çoruh havzası ve Kuzey batı bölgelerinde genellikle Bolu ve Sakarya köylerinde konuşuluyor. Abhazo olarak da biliniyor. Bu dilin Bzyb, Abzui, Samurzakan gibi diyalektleri olup Kuzey Kafkas, Kuzey Batı Abhaz-Abazin kökenli olarak sınıflandırılmıştır.
ADIGE
Nufusu 130 bin olarak verilmiş bu etnik gruptan 71 bini bu dili anadil olarak kullanıyor. 6409 kişi ise sadece bu dili konuşuyor (1965 Nufus sayımları). Kayseri, Tokat, Kahraman Maraş ve Orta ve Batı Anadoluda bir çok bölgede konuşuluyor. Bu dilin diğer adları ise Adige, Kafkasça yada Çerkezce. Kuzey Kafkas, Kuzey Batı Çerkezleri olarak sınıflandırılmışlar. 
KUZEY MEZOPOTAMYA
ARAPÇA KONUŞMA DİLİ
Türkiyede 400 bin kişi konuşuyor. Genellikle Mardin ve Siirt yörelerinde kullanılıyor. Afro-Asya, Semitik, Orta ve Güney Arapçası olarak sınıflandrılmış.
GÜNEY AZERİ DİLİ
Türkiyede yaklaşık 530 bin den fazla insan tarafından konuşuluyor. Genellikle Kars yöresinde konuşulur. Kars diyalekti olarak ta bilinir. Altay, Türk ve Güney Azerbaycan halkları dilidir.