Harf okuma kılavuzu Rusça

Yayınlanma Rusça

1.

 • a – Türkçe’nin a’ya benzer, bir sadece Rusça sözcüklerde a’ya vurgu düşmese, a zayıf söyleniyor (aı’yla karışıktır), bundan ileri çalışmamızda vurgusuz a için [a] verilim
Ö: самовар [samavár], лодка [lótka], паровоз [paravós]
- eğer a vurgusuzsa, ve ч’den yada щ’den sonra olursa, [i] okunur
Ö: часы [çisı́], чаша [çáşa], часовой [çisavóy], щадить [şçidi ́t’]

2.

 • е – е harfi Rusçada her zaman yumuşaktır, fakat yabancı dillerden orijinal olmayan sözlerde sert olabilir
Ö: энергия [enérgiya], энерция [enértsıya], кафе [kafé]
- eğer e harfi vurguluysa, ve sözçüğün başında olursa, [ye] okunur, her vurgusuzsa, ve sözçüğün hecesinde olursa, [yi] okunur
Ö: егерь [yégir’], ель [yel’], есть [yest’], еда [yid`a], ежевика [yijıvi ́ka]
- eğer e vurguluysa, ve sözcüğün içinde yada sonunda olursa, [’e] okunur, eğer vurgusuzsa, [i] okunur
Ö: белый [b’élıy], зелень [z’élin’], человек [çilav’ék]
- eğer e vurgusuzsa, ve onun ilerinde sert yada yumuşak sessiz harf varsa, [ye] okunur
Ö: сиденье [sid’én’ye], затмение [zatm’éniye], положение [palajéniye], второе [ftaróye]

3.

 • ё – sözcüklerde ё tek vurgulu olabilir. Hariç birkaç sözler var
Ö: трёх- [tr’oh-], четырёх- [çitır’oh-] – трёхмерный [tr’ohm’érnıy] – üçboyutlu, четырёхдневный [çitır’ohdn’évnıy] – dört günlü
- [yo] sözcüğün hecesinde hem [’o] sessiz harf sonra varsa okunur
Ö: лёд [l’ot], берёза [bir’óza], ёж [yoş], серьёзный [sir’yóznıy]

4.

 • и – и’nin ilerinde ъ asla olmaz. (ъи) birleştirme yazılmaz ve okunmaz asla. (ъи) birleştirmeyi (ы) ile değiştirir ve okunur
Ö: сыграть [sıgrát’] – с- играть, взыскание [vzıskániye] – вз- искание, розыск [rózısk] - роз- иск

5.

 • й – й telaffuz kılavuzu aynı Türk y gibi

6.

 • o – eğer o vurguluysa, ve sözcüğün hecesinde, içinde yada sonunda olursa, [o] okunur, eğer vurgusuzsa, [a] yada [a] (№1’ya bak) okunur
Ö: молоко [malakó], здоровье [zdaróv’ye], корова [karóva], молоток [malatók]

7.

 • р – Türk r’den tersine Rus p daha titrel.

8.

 • x – Türk h’den tersine Rus x’yi söylediğiniz zaman dilinizin kök ile üste ince baskı yapmanız gerek

9.

 • щ – aslında Türk ş'ye benzer, ama daha ıslıklı

10.

 • ъ – ъ işaretin önce tek boğuk yada tonlu sessiz olabilir ve onun sonra tek yumuşak sessiz olabilir (и saymadan (№4’ya bak)). ъ işaretin ayrı sesi yok, bu yüzden Türkçe çevriyazlarda onu söylemek gereksizdir. İleri çalışmamızda ъ göstermek için [.] işareti verilim.
Ö: съезд [s.yest], объём [ab.yóm], изъян [iz.yán], конъюктура [kan.yuktúra]

11.

 • ь – ь'nın başında tek tonlu yada boğuk sessiz olabilir ve ь işareti onları yumuşatıyor. ь kullanan sistemi Türk y'ye benzer. ь işaretin ayrı sesi yok, bu yüzden Türkçe çevriyazlarda onu söylemek gereksizdir. İleri çalışmamızda ь göstermek için ['] işareti verilim.
Ö: стержень [st'érjın'], боль [bol'], зелье [zél'ye], Анталья [antál'ya]

12.

 • я – eğer я ilerinde sert yada yumuşak vurgulu sessiz varsa, [yi] okunur
Ö: пояс [póyis], заяц [záyits], маятник [máyitnik]
- eğer я harfi sözcüğün başında durursa ve vurgulu olursa, [ya] okunur, eğer vurgusuz olursa, [yi] okunur
Ö: яйцо [yiytsó], ямщик [yámşik], якорь [yákar’], ябеда [yábida]

 

Benzer İçerikler