Rusça alfabesi

Yayınlanma Rusça

Bu sayfamızda rusça dilinin ilk başlarında öğrenilmesi gereken olan alfebesine değineceğiz.

Rusça kiril alfabesinden oluşmaktadır. Rus alfabesinde 33 harf bulunur.

Rusça alfabesini wikibooks.org sitesinde bulduk ve sizlerle paylaşmak istedik.

Aşağıdaki tabloda rus harfleri, harfin adı, okunuşu ve anlatımı yer almaktadır.

Rusçayı ruscakelimeler.com ‘da öğrenin.

İyi öğrenmeler dileriz size.

Rus harfleriHarfin adıOkunuşuAnlatımı
Аа a a
Бб be b
Вв ve v
Гг ge g
Дд de d
Ее ye ye/e her zaman yumuşak söylenir
Ёё yo yo/ö
Жж je j
Зз ze z
Ии i yi/i
Йй i kratkaye y
Кк ka k
Лл el l
Мм em m
Нн en n
Оо o o
Пп pe p
Рр er r titrel söylenir
Сс es s
Тт te t
Уу u u
Фф ef f
Хх ha h dilin kökle basılarak söylenir
Цц tse ts
Чч çe ç
Шш şa ş her zaman serttır
Щщ şça şç her zaman yumuşaktır
Ъъ tvördıy znak - sessiz işaret, sözlerde kendin fonksiyonu var
Ыы ı ı
Ьь myahkiy znak - sessiz işaret, ön sessiz boğuk ve tonlu harfleri yumuşatır
Ээ e e her zaman serttır
Юю yu yu/ü
Яя ya ya/a (Türkçe’nin “bela” gibi)