Bir Kültür Dili Olarak Rusça

Yayınlanma Rusça

Rusça, modern bir kültür dili olarak nispeten yeni olmasına rağmen, klasik eserlerin büyük çoğunluğu on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda yazıldığı için Rus kültür mirasının edebiyat, görsel sanat, tiyatro, opera, enstrümantal müzik ve baledeki zenginliği çok büyüktür. Dostoyevski ve Tolstoy gibi yazarları Türkçe çeviri yoluyla bir nebze anlamak mümkündür; fakat Rus kültürünün muazzam zenginliğinin doğru anlaşılması, Rus dilini iyi bir şekilde öğrenmeden mümkün olamaz. Komünizmin düşmesiyle ortaya çıkan çalkantılara rağmen Rus edebiyatı ve kültürü canlılığını ve renkliliğini devam ettirmektedir ve bu büyüleyici çağdaş eserlerin sadece küçük bir bölümü çeviri metin olarak mevcuttur.