Dünyada Rusça

Yayınlanma Rusça

Dünyada Rusça

Bugün dünyada konuşulan yaklaşık 5,000 dil vardır ve bunların 130 tanesi 1 milyondan fazla insan tarafından ve 70 tanesi 5 milyondan fazla insan tarafından konuşulmaktadır. Rusça; İngilizce ve diğer Cermen dillerinin, Latinceden türemiş Romans dillerin ve diğer Avrupa dillerinin, bazı Orta Doğu ve Asya alt kıta dillerinin yer aldığı Hint-Avrupa dil ailesinin bir üyesidir. Daha detaylı bahsetmek gerekirse, Rusça; Batı Slav (Çek, Slovak, Lehçe ve Sorbian), Güney Slav (Bulgarca, Hırvatça, Makedonca, Sırpça ve Slovence) ve Doğu Slav (Rusça, Ukraynaca ve Belarusça) dallarına ayrılan Slav dil grubuna aittir.
Rusça, Rus Federal Cumhuriyeti’nin 150 milyon vatandaşının ana dilidir. Ayrıca BM’nin beş resmî dilinden biridir ve İngilizce, Çince, Hinduca, Urduca ve İspanyolca ile birlikte dünyadaki büyük diller arasında yer almaktadır. Ayrıca Rusça, eski Sovyet cumhuriyetlerinin gayrı resmî ortak dili olarak ve bütün Kafkasya ve Orta Asya’da vazgeçilmez bir iletişim vasıtası olarak hayatiyetini devam ettirmektedir. Rusça, önemli bir bilimsel yayın dilidir ve hem kamu hem özel Rus kurumlarının Avrupalı eş kurumlarla entegre olma sürecinde iş ve ticaret için gittikçe önem kazanan bir dil haline gelmiştir. Şu an iktisadi yönden bir süper güç olmamasına rağmen, Rusya, hâlâ dünyada önemli siyasi etkiye sahip bir ülkedir ve Rusya’da Türk uzmanlara her zaman ihtiyaç olacaktır.
Böylesine kompleks bir etnik, dilsel, politik ve ekonomik ortamda, her millet kendi ekonomik ve politik yaşamı için en önemli olan yabancı dillere öncelik vermekte ve aynı şekilde her birey, kendi ilgi ve ihtiyaçlarına en uygun yabancı dili seçmektedir. Birçok Türk vatandaşı için Rusça 21. yüzyılda çok önemli hale gelecektir.