Kültürü Anlamak için Rus Dili Okumak

Yayınlanma Rusça

Kültürü Anlamak için Rus Dili Okumak

Dilin kültürle bağlantısı son yirmi yıldır Rusçayı öğrenmenin hiç değişmeyen sebebine götürür bizi: Rusya’nın muamma gibi kültürünün Türkler üzerindeki büyüleyici etkisi. Birçok Türk öğrenci için Rus edebiyatını okumak (özellikle de Dostoyevski’yi), onlarda, eserlerin yazıldığı dili öğrenme arzusunu uyandırmaktadır. Yaşayan Rus kültürüyle daha fazla tanışıklık, öğrencilerin sadece akıcı bir Rusçanın sağlayabileceği bilgi için iştahlarını kabartmaya yaramaktadır.
Kariyerinizde Rusça

Öğrenciler Rusçayı doğal olarak sadece kişisel ve entelektüel tatmin için değil, kariyer fırsatları için de öğrenmektedir. Peki, Rusça pazarlanabilir bir beceri midir? Cevap; kesinlikle evet; fakat gittikçe daha kompleks hale gelen ve taleplerin sürekli değiştiği bir dünyada fırsatları takip edebilmek bazen zor olabilmektedir. Rus Dili okuyan çoğu mezun için öğretmenlik ve devlet hizmeti eskiden en büyük istihdam alanlarıydı.
Ancak bugün Rus Dili mezunları, dil ve kültür becerilerini hem Rusya’da hem Türkiye’de geniş yelpazede birçok alanda kullanma imkânına sahiptirler. Mezunlar Türk ve Rus şirketlerinde finans ve politika analisti olarak iş bulmaktadırlar. Rusça bilen Türkler için sayısız fırsatlar mevcuttur. Rusya’daki Türk hukuk firmaları, ticari şirketler ve danışmanlık firmaları çok hızlı büyümekte ve her zaman Rus dilini bilen çalışanlara ihtiyaç duymaktadır. Nerede çalışırlarsa çalışsınlar, onlara kapıları açan şeyin Rus dili ve kültürünü iyi öğrenmek olduğunu gözlemlemektedirler.