İtalyan Alfabesi

Yayınlanma İtalyanca

a  a 

b  bi  

c  ci           

d  di  

e  e 

f  effe  

g  gi  

h  acca  

i  i 

l  elle   

m  emme  

n  enne   

o  o 

p  pi  

q  cu  

r  erre  

s  esse 

t  ti  

u  u  

v  vu  

z  zeta