İtalyanca Test 72

Yayınlanma İtalyanca

Addio - altro - aprire - autostrada - chiama - conversazione - dare - ecco - essere - indichi - molto - neppure - parenti - qua - responsabile -
1. söze/konuşmaya başlamak > attaccare discorso / avviare una  
2. Lütfen kartta/haritada gösterir misiniz? > Per favore, me lo  sulla carta. 
3. ...de kabahatli/suçlu olmak > essere colpevole /  di 
4. ...e sevinmek / ...e heves etmek >  in vena di / aver voglia di 
5. yardım etmek >  un aiuto a / soccorrere 
6. çok naziksin/kibarsın/iyisin/ince düşüncelisin > sei  gentile 
7. tek lâf etmemek / tek söz söylememek > non  bocca 
8. ben de / ben de değilim > neanch'io / nemmeno /  io 
9. hepsi bu / olan biten bu >  tutto 
10. her an gelebilir > arriverà da un momento all' 
11. akrabayız > siamo  
12. Oranın/Orasının adı ne? > Come si  questo paese? 
13. Esen kalın! Hoşça kalın! / Sağlıcakla! > Stia bene! / 
14. Otoyola nasıl çıkarım? > Come arrivo in 
15. Buyurun girin lütfen! > di , per favore!