İtalyanca Test 70

Yayınlanma İtalyanca

Ripeta - Sta - andare - buon - eccomi - lingue - metri - pagina - pane - spiccioli - stare - stessa - tornato - tredici - trova -
1. işte buradayım >  
2. Lütfen tekrarlar mısınız?/yineler misiniz? > , per favore. 
3. ...i beğeniyor musunuz? > Come  ... ? / Le piace ... ? 
4. daha geri dönmedi > non è ancora  / rientrato 
5. sayfanın altında/aşağısında > in fondo alla  
6. Beni rahat bırak! > Lasciami ! / Lasciami in pace! 
7. bir ekmek daha > un'altro filone di  
8. birçok dil/birçok lisan biliyor > sa diverse  
9. okula gitmek >  a scuola 
10. onüç metre uzunluğunda/uzunlukta >  metri di lunghezza 
11. bozuk/ufak para > gli  
12. Sus! / Sakin ol! Sessiz ol! Uslu dur! >  zitto! / Taci! 
13. üç metre kalınlığında/kalınlıkta > 3  di spessore 
14. iyi/güzel/hoş kokmak > aver un  odore 
15. aynı yaşta > della  età