İtalyanca Test 68

Yayınlanma İtalyanca

Che - Parli - addormentato - anni - dalla - della - dove - essere - grande - oriente - settimo - severo - sud - tutta - verso -

1. Şehir/Kent planınız var mı? > Ha una piantina  città? 
2. güneye > verso  
3. bütün hafta > per  la settimana 
4. Lütfen yavaş konuşur musunuz? >  piano, per favore. 
5. ...e karşı sert/katı olmak > essere  con 
6. Ne içersiniz?/içiyorsunuz? >  cosa desidera bere? 
7. beş metre genişliğinde/eninde olmak >  largo cinque metri 
8. yedinci >  / settima 
9. fincandan içmek > bere  tazza 
10. gittikçe daha büyük > sempre più  
11. akşama doğru >  sera 
12. Elçilik nerede söyleyebilir misiniz? > Sa dirmi  si trova l'ambasciata? 
13. elli yaşında > all'età di cinquanta  
14. doğuda > ad est / a  
15. uyumuş olmak > essersi