İtalyanca Test 61

Yayınlanma İtalyanca

Berlino - affatto - altro - andare - denaro - disturbare - fretta - interesse - nuovo - porta - portare - posto - primo - qui - tassì -

1. şans/talih/uğur getirmek >  fortuna 
2. Lütfen rahatsız etmeyin! > Si prega di non 
3. ...le ilgilenmek > interessarsi a / avere un  per 
4. başka hiç kimse > nessun  
5. taksi dolu >  occupato 
6. Tamam! Oldu! Peki! > A ! / Va bene! 
7. Kapat kapıyı! / Lütfen kapıyı kapatın! > Chiudere la 
8. para bozmak > cambiare  
9. acele > urge / c'è  
10. yeni bir elbise > un vestito  
11. Berlin yolu/Berlin’e giden yol > la strada per  
12. hiç / hiçbir şey > niente  / per niente 
13. sinemaya gitmek >  al cinema 
14. burası rahat >  si sta proprio bene 
15. ayın birinde / ayın ilk günü > il  del mese