İtalyanca Test 58

Yayınlanma İtalyanca

Deve - Può - altri - bicchiere - capisco - chili - diritto - favore - mattina - medico - nord - pazienza - proprio - rientrato - viene -

 

1. dün sabah > ieri  
2. Lütfen bagajımı alır mısınız? > Per , mi porti i bagagli. 
3. düz/dümdüz gidin > vada  
4. ...in kuzeyinde / kuzeyde/kuzeysel > a  di 
5. başka bir deyişle > in  termini 
6. sabretmek/sabırlı olmak > aver  
7. daha geri dönmedi > non è ancora tornato /  
8. Yarın beni uyandırır mıydınız? >  svegliarmi domattina? 
9. beş kilo ağırlığında olmak / ağırlığı beş kilo olmak > pesare 5  
10. Beklemeniz/Beklemen gerek. >  attendere. 
11. bir bardak şarap > un  di vino 
12. emek vermek / çabalamak > fare del  meglio 
13. Anlamıyorum. > Non 
14. doktoru getirmek > chiamare il  
15. muhakkak gelir / kesinlikle gelecek >  senz'altro