İtalyanca Test 53

Yayınlanma İtalyanca

Deve - Parlare - Silenzio - Vorrei - capire - chiaro - comprare - dolce - dovrei - poi - posti - salutare - trovare - volta - voltare -
1. şu/bu andan itibaren/başlayarak > d'ora in  
2. yılda bir / yılda bir kez/kere > una  all'anno 
3. Lütfen buraya konuşun! >  qui! 
4. Üç ay içinde sınırdışına çıkmalısınız./çıkmalısın. >  lasciare il paese entro tre mesi. 
5. yanlış anlamak >  male 
6. Tatlı kırmızı şarap istiyorum. > Vorrei del vino rosso 
7. Fatura verir misiniz? >  la ricevuta. 
8. selâm göndermek >  da parte di qualcuno 
9. Nerede benzin istasyonu bulabilirim? > Dove posso  un distributore di benzina? 
10. Nereden pul alabilirim? > Dove posso  dei francobolli? 
11. Sessiz ol! > Zitto! / ! / Taci! 
12. sola dönmek/sapmak >  a sinistra 
13. aslında çalışmam gerekiyordu/gerekirdi > veramente  lavorare 
14. bu belli > è  
15. üç yer ayırtmak > prenotare 3