İtalyanca Test 48

Yayınlanma İtalyanca

Calma - Via - acqua - chiave - darsi - esempio - futuro - già - mezza - noleggiare - orologio - rosso - sigarette - tempo - tutti -
1. kırmızıda durmak > fermarsi al  
2. Lütfen, ... numaralı oda anahtarı. > La  della stanza ... per favore. 
3. ...diği/...eceği belli/biliniyor >  sanno che / è noto che 
4. Önce sükûnet! / Her zaman sükûnetle! > 
5. saat doğru/doğru işliyor > l' è preciso 
6. Defol! / Kaybol! / Çık dışarı! > Vattene! / 
7. gelecekte > in avvenire / in  
8. bir paket sigara > un pacchetto di  
9. soğuk suyla > con  fredda 
10. dokuz buçuk > le nove e  
11. örneğin/örnek olarak > come per  
12. Araba kiralamak istiyorum. > Vorrei  un'automobile. 
13. Bugün hava nasıl? > Che  fa oggi? 
14. bugün mutlaka >  oggi 
15. üzülmek / endişelenmek/meraklanmak > preoccuparsi di /  pensiero di