İspanyolca Gramer (Geniş zaman)

Yayınlanma İspanyolca

ispanyolca geniş zaman (Tekrar)

AR ER IR
o o o
as es es
a e e
amos emos imos
áis éis ís
an en en


İspanyol dilinde kullanılan bütün fiiller yukarıda gördüğünüz üç çekimle sona ermektedir.

Bunlar sırasıyla "- ar", " -er", "-ir" bitimlilerdir.

İspanyol dilinde kullanacağınız bütün zamanlarda bu bilgi size referans olacaktır. Geniş zaman kulanımda ise yukarıda görüldüğü gibi fiilin bittiği çekime göre fiile farklı ekler getirilmektedir. İspanyol dilinde fiilin çekimi her şahışa göre farklı biçim almaktadır.

Yıllardır beyinlerimiz ingiliz dili tarafından yıkandığından bunu ilk bakışta kavramamız zor olabilir.

Olay aynen dilimizdeki fiil çekimi gibi gerçekleşir.

Mesela geniş zaman kullanarak "sevmek" fiilini şahışlara uygulamak istediğinizde ne yaparsınız.

Öncelikle "sevmek" fiilinin mastar ekini çıkartırsınız.
Elinizde fiilin kökü olan "-sev" kalır.
Sonrada tüm şahışlar için bu fiili çekmeye başlarsınız.


Ben severim.
Sen seversin.
O sever.
Biz severiz.
Sizler seversiniz.
Onlar severler.


Bunu şimdi ispanyol dilinde gerçekleştirelim.

Öncelikle "sevmek" anlamına gelen "amar" fiilinin
köküne ulaşalım.

"ar" ekini çıkartığımız takdirde köke ulaşırız.

Elinizde fiilin kökü olan "-am" kalır.
Yukarıda sunduğumuz tabloda geniş zaman içerisinde "-ar" bitimli fiillerin köklerine eklenecek olan ekler sunulmuştur.
Bunlar ;

o
as
a
amos
áis
an

Elimizde bütün araçlar olduğuna göre şu işi bitirelim.Am o
Am as
Am a
Am amos
Am áis
Am an
İki önemli noktanın altını çizelim.

Kullanacağımız zamana göre bu ekler değişmektedir.

Yukarıdaki ekler sadece kurallı fiiller için geçerlidir.

Benzer İçerikler