İspanyolca Gramer (geniş zaman kurallı fiiller 3)

Yayınlanma İspanyolca

ispanyolca geniş zaman kurallı fiiller
Aşağıda sunulan fiilerin tümü geniş zaman içerisinde kurallı fiil özeliği taşımaktadır.
Llevar
Desayunar
Mirar
Ayudar
Contestar Gastar
Acabar
Cambiar
Completar
Buscar Preguntar
Saludar
Vender
Comprar
Partir Trabajar
Dibujar
Cenar
Meter
Fumar Tocar
Beber
Lavar
Subir
Llegar Esperar
Explicar
Exportar
Abrir
Vivir


Biraz örnek yapalım:

Llevar fiilinin kökü nedir ?

Llev

-ar bitimli kurallı fiiller hangi ekleri almaktadır?

o
as
a
amos
áis
an Llevar
Llevo
Llevas
Lleva
Llevamos
Lleváis
Llevan


Vender fiilinin kökü nedir ?

Vend

-er bitimli kurallı fiiller hangi ekleri almaktadır?

o
es
e
emos
éis
en Vender
Vendo
Vendes
Vende
Vendemos
Vendéis
Venden


Subir fiilinin kökü nedir ?

Sub

-ir bitimli kurallı fiiller hangi ekleri almaktadır?

o
es
e
imos
ís
en Subir
Subo
Subes
Sube
Subimos
Subís
Suben

Benzer İçerikler