İspanyolca Gramer (geniş zaman kurallı fiil çekimleri)

Yayınlanma İspanyolca

İspanyolca Gramer geniş zaman kurallı fiil çekimleri son

Geniş zaman içerisinde kuralsız fiillere geçmeden önce kurallı fiil mantığını iyi kavramamız gerekir.İspanyol dilinde fiiller her şahışa göre değişik biçim alır.

Bu şahışlar;
Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

"Ar " sonlu kurallı fiiller nasıl biçimlenir.

Öncelikle fiilin sonundaki "ar" eki çıkartılır.

Böylece fiilin köküne ulaşmış olursunuz.

Bu noktadan sonra
"ar" bitimli fiiller
için sunulan ekler fiilin köküne eklenir.

Bu ekler;

o
as
a
amos
áis
an

Pekala şimdi "çalışmak" anlamına gelen "trabajar" ı ele alalım.

Öncelikle fiilin sonundaki "ar" eki çıkartılır.

"ar" çıkartıldığında -trabaj kalmaktadır.

"-trabaj" fiilin köküdür.

"ar" bitimli kurallı fiillere eklenen ekleri köke uygulayalım.Trabaj ar
Trabaj o
Trabaj as
Trabaj a
Trabaj amos
Trabaj áis
Trabaj an
Çalış mak
Çalış ırım
Çalış ırsın
Çalış ır
Çalış ırız
Çalış ırsınız
Çalış ışırlar


"Er " sonlu kurallı fiiller nasıl biçimlenir.

Öncelikle fiilin sonundaki "er" eki çıkartılır.

Böylece fiilin köküne ulaşmış olursunuz.

Bu noktadan sonra "er" bitimli fiiller
için sunulan ekler fiilin köküne eklenir.

Bu ekler;

o
es
e
emos
éis
en

Pekala şimdi "içmek" anlamına gelen "beber" i ele alalım.

Öncelikle fiilin sonundaki "er" eki çıkartılır.

"er" çıkartıldığında -beb kalmaktadır.

"-beb" fiilin köküdür

"er" bitimli kurallı fiillere eklenen ekleri köke uygulayalımBeb er
Beb o
Beb es
Beb e
Beb emos
Beb éis
Beb en
İç mek
İç erim
İç ersin
İç er
İç eriz
İç ersiniz
İç erler


"Ir " sonlu kurallı fiiller nasıl biçimlenir.

Öncelikle fiilin sonundaki "ir" eki çıkartılır.

Böylece fiilin köküne ulaşmış olursunuz.

Bu noktadan sonra
"ır" bitimli fiiller
için sunulan ekler fiilin köküne eklenir.

Bu ekler;

o
es
e
imos
ís
en

Pekala şimdi "açmak" anlamına gelen "abrir" i ele alalım.

Öncelikle fiilin sonundaki "ir" eki çıkartılır.

"ir" çıkartıldığında -abr kalmaktadır.

"-abr" fiilin köküdür

"ir" bitimli kurallı fiillere eklenen ekleri köke uygulayalımAbr ir
Abr o
Abr es
Abr e
Abr imos
Abr ís
Abr en
Aç mak
Aç arim
Aç arsın
Aç ar
Aç arız
Aç arsınız
Aç arlar

Benzer İçerikler