ispanyolca gramer (geniş zaman kuralsız fiiller) 2

Yayınlanma İspanyolca


ispanyolca geniş zaman kuralsız fiiller

Aşağıdaki fiillerin kuralsızlığı içinde bir kurala rastlanamamıştır.

Sonuç ?

Kusura bakmayın

Ezberliyoruz.

Bana kızmayın.

Çalışan kazanır sonunda. Haber Ser Estar
He Soy Estoy
Has Eres Estás
Ha Es Está
Hemos Somos Estamos
Habéis Sois Estáis
Han Son Están
Köklerinde "e" seslisi olan bazı fiilerin, tekil şahış şekilleriyle üçüncü çoğul şahış şeklinde bu ses "i" ye dönüşmektedir.Pedir Vestir
Pido Visto
Pides Vistes
Pide Viste
Pedimos Vestimos
Pedís Vestís
Piden Visten
Köklerinde "o" seslisi olan bazı fiilerin, tekil şahış şekilleriyle üçüncü çoğul şahış şeklinde bu ses "ue" ye dönüşmektedir.Encontrar Poder Dormir
Encuentro Puedo Duermo
Encuentras Puedes Duermes
Encuentra Puede Duerme
Encontramos Podemos Dormimos
Encontráis Podéis Dormís
Encuentran Pueden Duermen
Köklerinde "e" seslisi olan bazı fiilerin, tekil şahış şekilleriyle üçüncü çoğul şahış şeklinde bu ses "ie" ye dönüşmektedir.Pensar Querer Preferir
Pienso Quiero Prefiero
Piensas Quieres Prefieres
Piensa Quiere Prefiere
Pensamos Queremos Preferimos
Pensáis Queréis Preferís
Piensan Quieren Prefieren


Arkadaşlar yukarıda fiil çekimlerini sanatsal amaçlı renklendirmedim.

Dikkatlice bakıldığında bu fiillerin köklerinde değişim olduğu fakat fiillerin aldığı eklerde bir değişim olmadığı göze çarpacaktır. Cerrar Perder
Sentir
Cierro Pierdo Siento
Cierras Pierdes Sientes
Cierra Pierde Siente
Cerramos Perdemos Sentimos
Cerráis Perdéis Sentís
Cierran Pierden Sienten


Bazı sivri zekalı okurlarımızın "bu fiillerin türkçesi niye yazılmamış ?" dediklerini duyuyor gibiyim.

İspanyolca öğrenmek istiyormusunuz ?

O zaman türkçelerini siz araştırın !!!

Benzer İçerikler