İspanyolca gramer (Genişzaman kuralsız fiiller)

Yayınlanma İspanyolca

ispanyolca geniş zaman(12) kuralsız fiiller

Bazı fiilerin birinci tekil şahıs çekimlerinde sondaki seslinin önüne "g" eklenir.

Diğer çekimler kurallı çekime uygun olarak yapılmaktadır. Salir Poner Hacer Valer
Salgo Pongo Hago Valgo
Sales Pones Haces Vales
Sale Pone Hace Vale
Salimos Ponemos Hacemos Valemos
Salís Ponéis Hacéis Valéis
Salen Ponen Hacen Valen


Bazı fiilerin birinci tekil şahıs çekimlerinde sondaki seslinin önüne "ig" eklenir.

Diğer çekimler kurallı çekime uygun olarak yapılmaktadır. Traer Oir Caer
Traigo Oigo Caigo
Traes Oyes Caes
Trae Oye Cae
Traemos Oimos Caemos
Traéis Oís Caéis
Traen Oyen Caen

Benzer İçerikler