İspanyolca Gramer (tanım edatları)

Yayınlanma İspanyolca

İspanyol dilinde isimler cins bakımından ikiye ayrılır.


Erkek Karakterli İsimler( Eril)
Dişi Karakterli İsimler(Dişil)

Genel bir kanun değil ama isim "o" eki ile sonlanıyorsa isim erkek karakteri, "a" eki ile sonlanıyorsa isim dişi karakteri taşıyordur.

banco : banka

casa : ev

Ve isimler, tanım edatlarıyla birlikte kullanılır.

Kısaca tanım edatı olmadan ismi kullanamazsınız.

İspanyol dilinde, ismin belirlliğini ve cinsini tanımlayan edatlara bu adı veriyoruz.

Kafanız karıştı değil mi?

Şöyle düşünün ;

Tanım edatı + İsimBelirli Tanım Edatı;

Eğer bahsi geçen isim belli ise, belirli tanım edatları kullanırız

İngiliz dilindeki "the" ekinin görevini yaparlar.

Belirsiz Tanım Edatı;

Eğer bahsi geçen isim belli değilse belirsiz edatları kullanırız

İngiliz dilindeki "a" ekinin görevini yaparlar

Erkek Karakterli Edatlar
Erkek Karakter
Tekil
Çoğul

Belirli Tanım Edatı
El
Los

Belirsiz tanım Edatı
Un
Unos

El banco/Bir banka

Yukarıdaki cümlede belirli bir bankadan bahsedilmekte

Un banco/Herhangi bir banka

Yukarıdaki cümlede herhangi bir bankadan bahsedilmekte.İsim çoğullaştırıldığında tanım edatı'da çoğullaşmak zorundadır.

İsimler nasıl çoğullaştırılır dı ? Hemen unuttunuz değil mi ? Tıklayın!
Los bancos/ Çoğul Belirli Bankalar

Unos bancos/Çoğul Herhangi Bankalar

El libro/Belirli bir kitap

Un libro/Herhangi bir kitap


Los libros/Çoğul Belirli Kitaplar

Unos libros/Çoğul Belirsiz Kitaplar


Tanıdığınız bir köpeği anlatıyorsunuz

El perro/Bir köpek


Herhangi bir köpeği anlatığınızda

Un perro/Herhangi bir köpek


Los perros/Çoğul Belirli Köpekler

Unos perros/Çoğul Belirsiz Köpekler


Dişi Karakterli Edatlar
Bayan Karakter
Tekil
Çoğul

Belirli Tanım Edatı
La
Las

Belirsiz tanım Edatı
Una
Unas

La casa/Bir ev

Una casa/Herhangi bir ev


Las casas/Çoğul Belirli Evler

Unas casas/Çoğul Belirsiz Evler


La mujer/Bir kadın

Una mujer/Herhangi bir kadın


Las mujeres/Çoğul Belirli Kadınlar

Unas mujeres/Çoğul Belirsiz Kadınlar

Benzer İçerikler