İspanyolca Sıfatlar

Yayınlanma İspanyolca


İspanyolca sıfatlar

El adjetivo


Sıfatlar isimlerle birlikte kullanılarak onları nitelerler. Türkçeden farklı olarak İspanyolcada niteleme sıfatları isimden sonra gelir ve bağlı olduğu ismin (femenino, masculino) dişil, eril olmasından ve (singular, plural) tekil, çoğul olmasından etkilenirler.

 

el coche nuevo                              yeni araba

los coches nuevos                       yeni arabalar

la mujer guapa                               güzel kadın

las mujeres guapas                      güzel kadınlar

 

Sıfatlarda Karşılaştırma Dereceleri
 

Birbiriyle karşılaştırılan iki varlığın niteliklerinin aynı, daha üstün veya daha aşağı olduğunu gösteren karşılaştırma dereceleri İspanyolcada şöyledir:

 

 


Igualdad (eşitlik) :     

 

tan .... como (kadar ...)

 

Él es tan joven como Juan.

O, Juan kadar gençtir.

 

Superioridad (üstünlük):

más ... que (-den daha fazla ...)

 

Él es más joven que Juan.

O, Juan’dan daha gençtir.

 

Inferioridad (aşağılık):

menos .... que (-den daha az ....)

 

Él es menos joven que Juan.

O, Juan’dan daha az gençtir.

 

Superlativo (en üstünlük):

Él es el más joven.

O, en gençtir.

 

 

İyelik sıfatları

 

Adjetivos posesivos
İyelik sıfatları birşeyin birisine veya birşeye ait olduğunu bildirirler.

 

mi/s                            mi/s    benim

tu/s                             tu/s     senin

su/s                            su/s    onun

(erkek,  kadın, hayvan ve eşya için)

nuestro/a/os/as      nuestro/a/os/as      bizim

vuestro/a/os/as      buestro/a/os/as      sizin

su/s                            su/s    onların

 

Örnekler:

 

Éste es mi libro.

Bu benim kitabımdır.

 

Mi padre es un profesor.

Benim babam öğretmendir.

 

Tu hermano es un estudiante.

Senin kardeşin öğrencidir.

 

İsimlerin yerine kullanılan kelimelere zamir denir.