Bulgarca Sayıları

Yayınlanma Bulgarca

1'den 10'a kadar 

1 ve 2 sayıları nötr, eril ve dişil olarak kullanılır.

едно (edno) = bir (nötr)

един (edin) = bir (eril)

една (edna) = bir (dişil)

две (dve) = iki (nötr ve dişil)

два (dva) = iki (eril)

три (tri) = üç

четири (çetri) = dört

пет (pet) = beş

шест (şest) = altı

седем (sedem) = yedi

осем (osem) = sekiz

девет (devet) = dokuz

десет (deset) = on

Erkek ya da kadın ve erkek grupları söz konusu olduğunda, genellikle farklı şekillerde kullanılmaktadır: двама, трима, четирима, петима, шестима, (седмина, осмина, деветима).

11'den 20'ye kadar 

единайсет (edinayset) = 11

дванайсет (dvanayset) = 12

тринайсет (trinayset) = 13

четиринайсет (çetirinayset) = 14

петнайсет (petnayset) = 15

шестнайсет (shestnayset) = 16

седемнайсет (sedemnayset) = 17

осемнайсет (osemnayset) = 18

деветнайсет (devetnayset) = 19

двайсет (dvayset) = 20

Sıra Sayıları 

първи (pırvi)= birinci

втори (vtori)= ikinci

трети (treti)= üçüncü

четвърти (çetvırti)= dördüncü

пети (peti)= beşinci

шести (şesti)= altıncı

седми (sedmi)= yedinci

осми (osmi)= sekizinci

девети (deveti)= dokuzuncu

десети (deseti)= onuncu