Bulgarca/Alfabe

Yayınlanma Bulgarca

Bulgar harfleri Harfin adı Okunuşu
Аа a a
Бб be b
Вв ve v
Гг ge g
Дд de d
Ее ye e
Жж je j
Зз ze z
Ии i i
Йй i kratkaye y
Кк ka k
Лл el l
Мм em m
Нн en n
Оо o o
Пп pe p
Рр er r
Сс es s
Тт te t
Уу u u
Фф ef f
Хх ha h
Цц tse ts
Чч çe ç
Шш şa ş
Щщ şta şt
Ъъ ı ı
Ьь myahkiy znak ğ ile y'nin arası
Юю yu yu/ü
Яя ya ya