2011-2012 9. Sınıf Almanca 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

Yayınlanma 9. Sınıf Almanca Yazılı Soruları ve Testler

2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI …………………………..
9 A SINIFI ALMANCA DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

1) Aşağıdaki sorulara cevap veriniz. (20 Punkte)

a) Wie heisst du?

b) Wie geht es dir?


c) Woher kommst du?

d) Wo wohnst du?

e) Wie alt bist du?

2) Aşağıdaki kelimelerin önüne “ein” ya da “eine” belirsiz artikellerinden uygun olanını getiriniz? (10 Punkte)


_____ Bahnhof _____ Radiergummi
_____ Vogel _____ Baum
_____ Straße _____ Zug
_____ Heft _____ Fenster
_____ Tasche _____ Tür

3) Aşağıdaki fiilleri şahıs zamirlerine göre çekimleyiniz. (20 Punkte)

Kommen
Gehen
Spielen
Lernen
Sein

ich
du
er – sie – es
wir
ihr
sie - Sie

4) Aşağıdaki cümleleri olumsuz yapınız. (10 Punkte)

a) Das ist eine Zeitung
b) Das ist ein Auto
c) Er ist ein Arzt
d) Sie ist eine Krankenschwester
e) Ich bin ein Schüler.

5) Aşağıdaki cümleleri Almancaya çeviriniz. (20 Punkte)

a) Bu bir kapıdır.
b) O bir öğretmendir. (Erkek)
c) Ben bir öğrenciyim. (Kendinize göre cevap veriniz.)
d) Bilal futbol oynuyor.
e) Biz Almanca öğreniyoruz.
6. Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz. (20 Punkte)

• Aşağıdakilerden hangisi “İyi günler” anlamına gelmektedir.

A) Guten Abend B) Guten Morgen C) Grüss Gott
D) Gute Nacht E) Hallo

• Aşağıdakilerden hangisi “fark etmez” anlamına gelmektedir.

A) keine Ahnung B) egal C) kein Problem
D) Grüss Gott E) Morgen

• Wir ______________ Tenis.

A) spielen B) spielt C) spielst
D) spiel E) spiele

• Ihr ______________ Englisch.

A) lernt B) lernen C) lerne
D) lern E) lernst

• Ich ______________ in die Schule.

A) gehen B) gehe C) gehst
D) geht E) geh