Unit 7 - Personal Experiences 1

Yayınlanma 8. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

Spotty will make a cake The action will take place in the future.

Spotty was sleeping when Tessa came in. The action took place in the past and it was a long action.

Spotty played with Tessa in the park. The action took place in the past and it was a short action.

Spotty is reading a newspaper. The action takes place now and it is a short action.

Spotty always watches TV in the evening.

The action takes place in various times.

 

It took place in the past, in takes place now and it will take place in the future too.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi, I'm Mike. I have got a diary. My diary is like my friend. I usually write about my feelings in it.  I share a lot with my diary.

 

 

Hello, I'm Jeremy. I haven't got a diary because I don't like writing about my feelings. I like talking about them. I have very good friends and I share my feelings with them.

 

Have you ever been to the top of Ben Nevis?

I've never seen such a beautiful scene.

Bu iki cümleyi inceleyelim. İkisi de geçmişteki, ancak tam olarak zamanı belli olmayan eylemleri anlatır.

 

Burada kullanılan tense'e "present perfect tense" deriz. İngilizce dilbilgisinde çok kullanılan bu tense, gelecek ile içinde bulunduğumuz zaman arasında bir bağlantı kurar.

 

 

 

Kullanımı;

 "have + v3" şeklindedir.

 

3. tekil şahıslar için "have" yerine "has" kullanılmalıdır.

 

Have burada yardımcı fiil rolündedir.

v3 ise, fiilin üçüncü hali demektir. Daha önce geçmiş zaman için fiilin ikinci halini kullanmıştık. Perfect tense isimli bu kullanım için de v3 kullanacağız.

Düzenli fiillerde, ikinci ve üçüncü haller aynıdır, yani kısaca fiilin sonuna "-ed" ekleriz. Bazı sık kullanılan düzensiz fiillerin üçüncü halleri tabloda verelim.

 

 

 

 

 

 

 

v1

v2

v3

 

v1

v2

v3

come

build

cut

fall

go

see

leave

write

sell

sleep

take

understand

win

wear

say

teach

read

came

built

cut

fell

went

saw

left

wrote

sold

slept

took

understood

won

wore

said

taught

read

come

built

cut

fallen

gone

seen

left

written

sold

slept

taken

understood

won

worn

said

taught

read

 

find

catch

do

drive

have

make

meet

run

sit

speak

tell

buy

stand

eat

give

hear

know

think

found

caught

did

drove

had

made

met

ran

sat

spoke

told

bought

stood

ate

gave

heard

knew

thought

found

caught

done

driven

had

made

met

ran

sat

spoken

told

bought

stood

eaten

gave

heard

known

thought

 

Geçmişte yaşadığımız tecrübeler, bu tense'e en güzel örnektir. "Geçmişte, şu eylemi yaptım" demek için bu tense'i kullanırız.

I have been to Rome.

I have played baseball.

I have seen that movie.

 

 

-Have you ever been to Antalya?

-Yes, I have been to Antalya.

 

-Have you ever been to Adana?

-No, I haven't been to Adana.

 

-Have you ever been to Trabzon?

-No, I have never been to Trabzon.

 

 

-Have you ever been abroad?

-Yes I have.

-Which countries have you been to?

-I have been to Germany and Bosnia. What about you?

-I have never been abroad. I would like to go to Australia.

 

 

 

 

 

Jack didn't know about Aunt Carole's trip to Africa. Tessa didn't know about it either.

Jack and Tessa didn't know about Aunt Carole's trip to Africa.

 

 

It is Caroline's dream to go to Africa. It is Jack's dream to go to Africa too.

It is Caroline's and Jack's dream.

 

 

 

Buradaki cümlelerde, iki kişinin aynı durumundan bahsediliyor. Bu durumu, eğer cümleler olumlu ise sonuna cümlenin "too" ekleyerek, eğer cümleler olumsuzsa cümlenin sonuna "either" ekleyerek yaparız.

I want chocolate. Ayşe wants chocolate too.

I don't want to sing. Ali doesn't want to sing either.

 

-I'm very happy

-I'm very happy too. (Me too.)

-I'm not sad

-I'm not sad either. (Me neither.)

"Neither" kelimesini, "not either" gibi düşünebiliriz. Either olumsuz yapıdaki cümlelerde kullanılırken, "neither" kelimesi zaten olumsuz mana verdiği için, olumlu yapıdaki cümlelerde kullanılmalıdır. Özellikle kısa cevaplarda "neither" tercih edilir.

-I don't want to play football now.

-I don't want to play football now either. (Me neither)

-I didn't go shopping yesterday

-Me neither.

-Hi Robbie, can I make an interview with you?

-Ok, Let's have an interview.

-Tell us about yourself.

-I like travelling very much. I've been to many countries such as the USA, Italy and Türkiye.

-I haven't been to those countries.

-Oh! Haven't you been to Italy or the USA? You should go as soon as possible. Those are wonderful places.

-Do you like traditional food, What's your favourite?

-I like traditional food very much. My favourite is Chinese food.

-I've never eaten Chinese food. What's it like?

-Haven't you ever tried it? Oh! It's great, you should try it some time. In fact, let's go to a Chinese restaurant now!

 

 

Robie is a very famous person. We made a little interview with him. He likes travelling very much and he has been to many countries such as the USA, Italy and Türkiye. He liked all of them and he thinks they are wonderful places. He likes traditional food too. Especially Chinese food. He said it's great and he offered to take me to a Chinese restaurant.