8. Sınıf Types of İntelligent and Learning Styles

Yayınlanma 8. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

types of intelligent (zeka türleri)

  • mathematical intelligence (matematiksel zeka)
  • musical intelligence ( müziksel zeka)
  • visiual intelligence ( görsel zeka)
  • verbal(linguistic) intelligence(sözel zeka)
  • interpersonal intelligence( sosyal zeka)
  • intra personal intelligence(içe dönük zeka)
  • kinaesthetic intelligence( hareketsel zeka)

         learninh styles

  • visual learner(görerek öğrenme)
  • kinaesthetic learner ( dokunarak öğrenme)
  • auditory learner ( duyarak öğrenme)