8.Sınıf Unit 2 - Road to Success

Yayınlanma 8. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

 Bu dersimizde " Road to Success " dediğimiz, başarıya giden yoldan söz edeceğiz.  Okumalarımızı yaparken ingilizce dilbilgisinde kullanılan sıfatlar ve zarfları öğreneceğiz. 

 

 

 

I like drawing and note taking but I am not good at pair work. I learn better by watching and doing something.

 

 

 

 

I am curious about my learning style but I am not aware of my it.

 

 

 

 

Left brain dominant people think realistically. They prefer working alone in a quiet place. They want to listen and speak. Engineers, doctors and journalists are usually left-brained learners.

Right brain dominant people think intuitively.  They prefer to work in groups. They want to see, feel or touch their favourite activities. Actors, artists and beauticians are usually right-brained learners.

 

 

 

 

Left brained people are realistic.

Left brained people think realistically.

Bu iki cümleyi inceleyelim. Birinci cümlede, yüklem "are" yardımcı fiilidir. " realistic" kelimesi de, özneyi niteleyen bir sıfat durumundadır. "be (am, is, are)  + sıfat" ile özne nitelenebilir.  Bu kullanıma sıkça rastlarız.

I am happy.

I am realistic.

 

 

 

 

İkinci cümlede ise, yüklem "think" fiilidir. "realistically" kelimesi de fiili nitelemektedir. Yani zarf göreviyle kullanılmıştır.

I work happily.

I think realistically.

 

 

 

 

Gördüğünüz gibi, kelimenin sıfat ve zarf olarak kullanımı arasında fark vardır. Sıfatları zarf olarak kullanmak için önce zarfa dönüştürmemiz gerekiyor.

Bunu da genellikle kelimenin sonuna "-ly" eki getirerek yapıyoruz.

 

 

 

Çoğu sıfatın sonuna "-ly" takısını ekleriz.

quick

soft

quiet

shortly

bad

careless

quickly

softly

quietly

shortly

badly

carelessly

 

easy

happy

simple

incredible

fast

hard

early

late

easily.

happily

simply

incredibly

fast

hard

early

late

Bazı sıfatlar da tamamen düzensiz olarak zarflaştırılır.

good

well