Since Cümleleri

Yayınlanma 8. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

"Since" sözcüğünün İngilizcedeki anlamlarını iki grupta değerlendirebiliriz. İlk grupta Türkçe karşılığı "bundan...dolayı", "onun...için" vs. olan sebep – sonuç ilişkileri yer alır. İkinci grupta ise "o zamandan...beri", "o zamandan...bu yana" anlamına gelen, belirli bir zamanı başlangıç kabûl eden bir bağlaç olarak bulunur.

 

Aşağıda konuyu pekiştirebileceğiniz örnekler mevcuttur:

 

 

Since last seeing you, I have been ill. --> Seni son gördüğümden bu yana hastayım.

 

How long is it, since you were in London? --> Sen Londra'da bulunduğundan bu yana ne kadar zaman geçti?

 

Since Nilay went to New York a year ago, we haven't seen her. --> Nilay bir yıl önce New York'a gittiğinden beri biz onu hiç görmedik.

 

My father was seriously ill last year, but he has since got better. --> Babam geçen yıl ağır hastaydı, fakat o zamandan bu yana daha iyi oldu.

 

This firm is established in the year of 1948. It is active ever since then. --> Bu şirket 1948'de kuruldu. O zamandan beri faal.

 

How long since do you work? --> Ne kadar zamandan beri çalışıyorsun?

 

Since her husband went away, she has been waiting for him. --> O (kadın) kocası gittğinden beri onu bekliyor.

 

It has been about a century, since the establishment of Turkish Republic. --> Türk Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana neredeyse bir asır geçmiş.

 

Since when do you read this newspaper? --> Ne zamandan beri bu gazeteyi okuyorsun?

 

Since she did not do her homework, she did not go to school. --> Ev ödevini yapmadığından dolayı okula gitmedi.

 

Fatma has not been surprised since she knew the surprise party. --> Fatma sürpriz partiyi bildiği için (bilmesinden dolayı) şaşırmadı.

 

Ayşe has been unhappy since his boyfriend left him for working in another city. --> Ayşe, erkek arkadaşı onu başka bir kentte çalışmak için terk ettiğinden beri mutsuz.

 

Since I don't like to cook, I order package foods or eat in the restaurants. --> Yemek yapmayı sevmediğimden dolayı (sevmediğim için), yemek sipariş ediyorum veya lokantada yiyorum.

 

Since I don't remember the name of the girl, I call her as beautiful girl. --> O kızın adını hatırlayamadığımdan dolayı (hatırlayamadığım için), ona güzl kız diye hitap ettim.

 

Since I don't want to see her, I will not visit her family. --> Onu görmek istemediğim için Onun ailesini ziyaret etmeyeceğim.