7.sınıf ingilizce 3.ünite testi

Yayınlanma 7. Sınıf İngilizce Yazılı Soruları ve Testler

 

2007 - 2008 EDUCATİON YEAR

MECİDİYE PRIMARY SCHOOL

5/A CLASS ENGLISH LESSON

1.SEASON 1.EXAMINATION

 

            Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı yuvarlak içine alınız. 36 Puan

Her doğru cevap 3(Üç) puandır. Toplam 12 soru 36 puandır.

1.      Turkey is between ………………………… and ………………………………

A) Europe and Asia                B) Asia and Africa

C) Europe and Africa             D) Asia and Russia

2.      In summertime, the weather is ………………… ………………… in Turkey.

A) Cold and Snowy                B) Windy and Rainy

C) Hot and Sunny                  D) Cold and Sunny

3.      There is also …………………… as a beverage.

A) Ayran                                 B) Cola Turka

C) Coke                                  D) Ice tea

4.      There are …………………… cities in Turkey.

A) 18                                       B) 70

C) 8                                        D) 81

5.      …………………………… is the capital city.

A) İstanbul                              B) İzmir

C) Sakarya                             D) Ankara

6.      There ……………………………………in Turkey.

A) are lots of mountains         B) are no mountains

C) is only one mountains       D) 70 mountains

7.      In traditional restaurants, there is always ……………………… on the menu.

A) Hamburger                         B) Burger King

C) Pizza                                 D) Yogurt

8.      There about ………………………………… people in Turkey.

A) 7 million                             B) 70 million

C) 17 million                           D) 700 million

9.      Hello. ………… name is Murat.

A) I’m              B) my              C) you             D) her

10.  How …………… you?

A) is               B) are              C) i’m              D) old

11.  I’m …………, thanks, and ……………?

A) morning - Her                    B) fine yu

C) fayn - yu                            D) fine - you

12.  How …………… are you?

A) is                B) are              C) years          D) old

 

             Aşağıdaki İngilizce cümlelerin başlarındaki boşluğa, yanda bulunan cümlelerden uygun olanın başında bulunan harfi yazınız. Her soru 2 Puan. Toplam 7 soru 14 PUAN

 

1.   (……) Good morning, Ann

2.   (……) Hi, my name is Jack

3.   (……) What is your name?

4.   (……) What is her name?

5.   (……) How are you?

6.   (……) How old are you?

7.   (……) What is his name?

A.     I’m fine, thank you.

B.    My name is Marian.

C.    Her name is Suna.

D.    I’m ten years old.

E.     His name is Tom

F.     Good morning, Sue

G.    Nice to meet you, Jack

 

            Aşağıdaki kelimeler yanlış yazılmıştır. Doğru yazılışlarını yanlarındaki noktalı yerlere yazınız. Her doğru cevap 2(iki) puandır. Toplam 8 soru 16 puandır.

 

1.      RHE : ………….…...

2.      ISH : ………….…...

3.      GOOD  NMONIRG : …………………………

4.      GOOD  ERNONOAFT :………...………………

5.      GOOD  VEINGEN :……………….…………

6.      MANE :………..…………

7.      DLO :……….……………

8.      OYU :………………………

 

 

Two books

124 million people

fish

a pencil

Beautiful teahouses

tea

rice

Fifty volcanoes

Boys

mountain

Four main islands

river

           

Yukarıdaki kelimeleri aşağıdaki tabloda uygun yerlere yerleştiriniz. (24) puan

            Her boşluk 2(iki) puandır. Toplam 12 soru 24 puandır.

There is

There are

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki tablodaki noktalı yerleri doldurunuz. 10

Her boşluk cevap 2(iki) puandır. 5 boşluk 10 puan

 

 

COUNTRY

NATIONALITY

1

Russia

………………………

2

………………………

Spanish

3

Greece

………………………

4

Germany

………………………

5

………………………

Turkish

 

                        Good luck...

 

                                               Murat KÜÇÜK

                                                 Class Teacher