7.sınıf ingilizce yazılı soruları 2.dönem

Yayınlanma 7. Sınıf İngilizce Yazılı Soruları ve Testler

 

                                  2012 – 2013 ACADEMIC YEAR

KADIKÖY SECONDARY SCHOOL

      THE 2nd TERM - THE 2nd  WRITTEN ENGLISH EXAM FOR THE 7TH GRADES BEP STUDENTS

A.                Verilen Cümleleri Aşağıdaki Diyalogdaki Uygun Yerlere Yerleştiriniz. (30 pts)

I am fine, thank you.                     Good Morning.                               How are you?

Teacher: .................................  class!

Class: Good morning, teacher!

Teacher: ...............................

Class: Fine thanks, and you?

Teacher: ......................................

B.   Aşağıda resimleri verilen taşıtların isimlerini doğru şekilde boşluklara yerleştiriniz(30 pts)

                           Bicycle      Plane     Car

                               

                                       

1.                This vehicle has wings and starts with p. This is a .....................

2.                This vehicle has two wheels. It is a …………….        

3.                It has got four wheels and it has the same meaning with automobile. It is a………….

C.  Aşağıdaki Resimlerle Hayvan İsimlerini Eşleştirin. (40 pts)  

Chicken     Bird     Cow     Sheep    Rabbit    Cat    Horse    Dog