The Present Continuous Tense

Yayınlanma 7. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

şu anda meydana gelen bir olaydan bahsetmek için The Present Continuous Tense 

kullanılır. şimdiki zamanda zaman zarfı  olarak – now = şimdi, at the moment = şu

anda) at present = şu anda kullanılır. 

şimdiki zamanla özneden sonra – am – is – are yardımcı fiilleri kullanılır. Fiilden

sonra –yor anlamı veren –ing takısı getirilir.

Tekil öznelerle olumlu cümle

I am playing football now. (Ben şimdi futbol oynuyorum)

He is playing tennis now. (O şimdi tenis oynuyor.)

She is cooking in the kitchen now. (O şimdi mutfakta yemek pişiriyor.) 

Çoğul öznelerle olumlu cümle

We are playing football now. (Biz şimdi futbol oynuyoruz.)

They are playing football now. (Onlar flşmdi futbol oynuyorlar.)

You are learning English now. (Siz şu anda ingilizce öğreniyorsunuz.)

I am not playing football now. Ben şimdi futbol oynamıyorum.

You are not drinking tea now. Siz şmdi çay içmiyorsunuz.

We are not listening to music now. Biz şimdi müzik dinlemiyoruz

They are not going to the cinema now. Onlar şimdi sinemaya gitmiyorlar.

It is not raining now. şimdi yağmur yağmıyor.

Are you going to the cinema now? şimdi sinemaya gidiyor musunuz?

Yes, I am going to the cinema now. Evet, şimdi sinemaya gidiyorum.

No, I am not going to the cinema now. Hayır, şimdi sinemaya gitmiyorum.

Is she watching TV now? O şimdi TV seyrediyor mu?

Yes, she is watching TV now. Evet, o şimdi TV seyrediyor.

No, she is not watching TV now. Hayır, o şimdi TV seyretmiyor.

KURAL

1. Fiil sessiz harfle biterse ve bir önceki harfle sesli ise “ing” takısı getirirken son 

sessiz çiftleflir.

hit ! hitting

put ! putting

sit ! sitting

run ! running

2. Fiil “e” harfi ile biterse, “ing” eklemeden once “e” harfi düşer.

drive ! driving

write ! writing

have ! having