Gerunds And Infinitives

Yayınlanma 7. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

Gerunds

Gerund (fiilimsi), bir fiilin sonuna -ing eki getirilerek oluşturulur. Ana fiilden sonra kullanılır. Bu bölümde like (sevmek), love (sevmek), hate (nefret etmek), dislike (sevmemek) fiilleri ile gerund (fiilimsi) kullanımını göreceğiz. Cümle yapılarının zamanı the simple present tense (geniş zaman)dır.

I like swimming.

(Yüzmeyi severim.)

She likes riding her horse.

(Atına binmeyi sever.)

You don’t like driving an old car.

(Eski bir otomobil kullanmayı sevmezsin.)

He doesn’t like feeding animals at the zoo.

(Hayvanat bahçesindeki hayvanları beslemeyi sevmez.)

Do you like eating pizza?

(Pizza yemeyi sever misin?)

Does Hakan like watching comedy films?

(Hakan komedi filmleri seyretmeyi sever mi?)

You dislike watering the flowers.

(Çiçekleri sulamayı sevmezsin.)

She dislikes playing table tennis.

(Masa tenisi oynamayı sevmez.)

Does Tuna like watching cartoons?

(Suna çizgi filmleri seyretmeyi sever mi?)

Do they dislike talking in the classroom?

(Sınıfta konuşmayı sevmezler mi?)

I don’t like cooking meals.

(Yemek pişirmeyi sevmem.)

I love giving a surprise party.

(Sürpriz parti vermeyi severim.)

Her boy loves playing with animals.

(Oğlu hayvanlarla oynamayı sever.)

She doesn’t love receiving presents.

(Hediye almayı sevmez.)

Do you love doing the shopping?

(Alışveriş yapmayı sever misin?)

I hate smoking cigarettes.

(Sigara içmekten nefret ederim.)

You hate helping housework.

(Ev işlerine yardım etmekten nefret edersin.)

Mr Ay doesn’t hate going to the concerts.

(Bay Ay konsere gitmekten nefret etmez.)

Dr Aysu doesn’t hate operating the patients.

(Dr Aysu hastaları ameliyat etmekten nefret etmez.)

Does Can hate playing with the children?

(Can çocuklarla oynamaktan nefret eder mi?)