Yer Yön Edatları

Yayınlanma 7. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

İngilizcede hareket bildiren edatlar bize bir hareketin şeklini ya da nereye, hangi yöne doğru yapıldığını gösteren ifadelerdir. Aşağıda bunlardan bazılarını sıraladık:

across: karşısında, içinden, ortasından
along: boyunca
down: aşağıya doğru, boyunca
into: içine, içeriye
off: den, dan, dışında, haricinde
over: üstünde, üzerinde, üstüne, üzerinden, aracılığı ile, boyunca, baştan sona
out of: den dışarı, den, den dolayı, dolayı, dışında
past: ötesinde, öte, yanından geçerek
round: çevresinde, etrafında, yakında, yakınında
through: bir uçtan bir uca, sayesinde, içinden, arasından, yüzünden
under: altından, aşağısına
up: yukarı, yukarıya
Örnek ifadeler:

Across the river: nehrin karşısında
Along the yellow line: sarı şerit boyunca
Down the mountain: dağdan aşağıya
Into the river: nehrin içine
Off the bike: bisikletten aşağıya inmek
Over the fence: çitin üzerinden
Out of the shop: dükkandan dışarı
Past the cafe: kafenin yanından geçerek
Round the corner: köşenin etrafında
Through the gate: kapının içinden
Under the bridge: köprünün altından
Aşağıdaki cümlelerde geçen edatları inceleyelim:

I went up the stairs and along the passage.
Mrs Andrews got out of the taxi and ran across Oxford Street.
Alice walked down the steps to the river and over the bridge.
He walked slowly along the road for a few minutes, then he stopped and
went through a small door into a garden.
Mary went up the stairs and into her office, took a letter off the
table and started to read it.
Go past the supermarket, under the railway bridge, round the first corner,
and the police station is on your right.