The Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

Yayınlanma 7. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

Şu anda meydana gelen bir olaydan bahsetmek için The Present Continuous Tense
kullanılır. Şiimdiki zamanda zaman zarfı olarak:

-now =Şlimdi,

-at the moment = Şu anda,

-at present = Şu anda kullanılır.


Şimdiki zamanla özneden sonra ''am – is – are'' yardımcı fiilleri kullanılır. Fiilden
sonra –yor anlamı veren –ing takısı getirilir.

Tekil öznelerle olumlu cümle
I am playing football now. (Ben şimdi futbol oynuyorum)
He is playing tennis now. (O şimdi tenis oynuyor.)
She is cooking in the kitchen now. (O şimdi mutfakta yemek pişiriyor.)

Çoğul öznelerde olumlu cümle

We are playing football now. (Biz flimdi futbol oynuyoruz.)
They are playing football now. (Onlar flimdi futbol oynuyorlar.)
You are learning English now. (Siz flu anda ‹ngilizce ö¤reniyorsunuz.)

OLUMSUZ HAL!
I am not playing football now.                       Ben şimdi futbol oynam›yorum.
You are not drinking tea now.                       Siz şimdi çay içmiyorsunuz.
We are not listening to music now.                Biz şimdi müzik dinlemiyoruz
They are not going to the cinema now.          Onlar şimdi sinemaya gitmiyorlar.
It is not raining now.                                   Şimdi yağmur yağmıyor.