Ünite 14 Kelimeleri Ve Anlamları

Detaylar

VOCABULARY
agency : ajans
attention : dikkat
base : temel
chairman : sözcü
choice : seçenek
collection : kolleksiyon
communication : iletiflim
date : tarih
December : Aral›k
document : belge
edge : kenar
election : seçim
evening : akflam
fire : atefl
front : ön
future : gelecek
hair : saç
income : gelir
June : Haziran
knowledge : bilgi
list : list
love : aflk
machine : makina
music : müzik
November : Kas›m
official : resmi
opinion : fikir
opposition : karfl›, muhalefet
option : opsiyon
organization : organizasyon
performance : performans
plant : bitki
population : nüfus
possibility : olas›l›k
purpose : amaç
quarter : çeyrek
reference : referans
requirement : gereksinim
response : cevap
river : nehir
second : saniye, ikinci
secretary : sekreter
size : ölçü, beden
solution : çözüm
space : uzay
speaker : spiker
start : bafllamak
statement : ifade, cümle
step : basamak
street : cadde
success : baflar›
sun : günefl
Sunday : Pazar
talk : konuflma
thought : düflünce
training : e¤itim
tree : ağaç
turn : dönmek, döndürmek
weight : ağırlık


Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

   
Custom Search
   
   
   

Üye Girişi  

   

Tüm hakları saklıdır. Site Adı Açıkca  belirtilerek , ve yazıya link verilerek bir bölümünden alıntı yapılabilir. Yazının izinsiz tamamen kopyalanması durumunda hukuki işlem yapılacaktır. Detaylı Bilgi için Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesine Bakınız.Telif Hakkı olan mataryel bildirliği an yayından kaldırılacaktır.

 

Copyright © 2012 ingilizcecalismakitabi.com

© ingilizcecalismakitabi.com