6. Sınıf İngilizce Dersi 2. Yazılı

Yayınlanma 6. Sınıf İngilizce Yazılı Soruları ve Testler

GOOD LUCKJ

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZELBEYLİ ORTAOKULU 6.SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ   

                                     1.DÖNEM 3. YAZILI SORULARI


A)Verilen soy ağacını inceleyin ve cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazın.(20 puan)

Yasemin

Serkan

Adnan

Aylin

              

3) Have you got a long blonde hair?

…………………………………………………………………

4) Have you got black or blue eyes?

.......................................................................


Buse

Büşra

Burak

Ahmet

Selma

                                                                                  5) Are  you tall?

                                                                               ……………………………………………………………………………

                                                                             C) Uygun seçeneği yuvarlak içine alın.(10puan)

grandmother,grandfather,mother,father,sister, brother, uncle,aunt,husband,wife,niece,nephew

                                                                                1) How many/How much Money have you got  

                                                        in your pocket?

                                                     2) How much/How many tomatoes do you

1) Aylin is Buse’s …………………………                                  need?

2) Adnan is Burak’s ……………………………                         3) How many/How much milk do you buy?

3) Serkan is Yasemin’s ……………………                          4) How many/How much book are there in

4) Ahmet is Büşra’s …………………………                              the bookcase?

5) Selma is Büşra’s …………………………                           5) How much/ How many  cheese is there in

6) Serkan is Burak’s ………………………                                the fridge?

7) Selma is Ahmet’s …………………………                          D) Boşluklara “any, a few, a little”

8) Yasemin is Buse’s …………………………                          kelimelerinden uygun olanı yazın.(12 puan)

9) Buse is Büşra’s ………………………………                           1) There isn’t ………………… butter.

10) Adnan is Aylin’s ……………………………                         2) Is there ……………… water in the fridge?

B)Aşağıdaki soruları cevaplayın.(15 puan)          3) There is ………………… milk in the bottle. I

1) How many brothers or sisters have you got?            can make a cake.

……………………………………………………………………………………          4) There are ………………… apples in the fridge.

2) What is your mother’s job?                                   5) I have got ………………… time to study.

…………………………………………………………………………………            6) I need …………………… oranges for the cake.


E) Boşlukları tabloya göre doldur.(10puan)

 

    J

      L

Ayşe

playing volleyball

Playing chess

Ozan

Watching TV

Drinking tea

Okan

Playing chess

Playing piano

 

1) Ayşe …………………………… playing volleyball.

2) Okan ………………… playing chess, but Ayşe ……………… playing chess.

3) Ozan …………………………… watching TV.

4) Okan …………………………… playing piano.

5) Ozan …………………………… drinking tea.

 

milk

bread

cheese

jam

tea

Monday

+

+

+

 

 

Tuesday

 

+

 

+

 

Wednesday

+

+

+

 

 

Thursday

+

+

+

 

 

Friday

 

+

+

+

 

F) Tablodaki bilgilerden yararlanarak “always,usually,sometimes,rarely ve never” sözcüklerini kullanın.(5 puan)

How often do you………..?

1) I …………………… drink tea.

2) I …………………… eat bread.

3) I ………………… eat cheese.

4) I …………………… drink milk.

5) I …………………… eat jam.

I) Resimlerin altına sorunun  cevabını yazın.”Where is Tedy Bear?”(4 puan)

1)        2)                                                          

G) Aşağıdaki meslekleri ve yaptıkları işleri eşleştirin.(12 puan)

1) cleaner……          a) teaches English

2) secretary ……    b) guides the students

                                and the parents

3) cook ……           c) directs the school.

4)  director……     d) cooks the delicious meal

5) English teacher…… e) makes tea for the   

                                    teachers

6) tea lady……            f) checks the e-mails

                                 g) cleans the school

H) Tablodaki bilgilere göre “can  ve can’t” kullanarak cümleler yazın.(12 puan)

           CLASSROOM RULES

   DON’T (  )

    DO(  )

Don’t sleep in the classroom

Help your classmates

Don’t shout

Talk to your teacher

Don’t run in the classroom

Put the litter into the litter bin

  

1) You …………………………………………………………………

2) You……………………………………………………………………

3) You …………………………………………………………………

4) You …………………………………………………………………

5) You …………………………………………………………………

6) You …………………………………………………………………

 

 

3)      4)