6. Sınıf 4. Ünite İngilizce

Yayınlanma 6. Sınıf İngilizce Yazılı Soruları ve Testler

5. Sınıf 4. Ünite Testi
Doğru şıkkı işaretleyiniz.

1.  ______ is your school bag?  
 A) Where 
B) Who 
C) What 
D) They 
 
2.  Give ______ a pen, please.  
 A) I 
B) he 
C) me 
D) you 
 
3.  ______ a good student!  
 A) Don't 
B) Do 
C) Are 
D) Be 
 
4.  ______ notebook is on the desk.  
 A) She 
B) Her 
C) He 
D) I 
 
5.  What ______ you got in your classroom?  
 A) is 
B) has 
C) have 
D) don't 
 
6.  ______ hit your friends!  
 A) Doesn't 
B) Hasn't 
C) Don't 
D) Isn't 
 
7.  ______ it a ruler?  
 A) Do 
B) Have 
C) Are 
D) Is 
 
8.  ______ you in the classroom?  
 A) Are 
B) Is 
C) Does 
D) Have 
 
9.  My pencils are ______ my pencil box.  
 A) in 
B) have 
C) an 
D) and 

Benzer İçerikler