İngilizce Dersi 6. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

Yayınlanma 6. Sınıf İngilizce Yazılı Soruları ve Testler

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 6/… SINIFI

İNGİLİZCE DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

A) Aşağıdaki soruları parantez içindeki ipuçlarını kullanarak cevaplayın.(4x4=16 puan)

 

1)

Is she washing the dishes?

 

No, ………………………………………………………………………………… (do her homework)

 

2)

Are they going to the cinema?

 

No, ………………………………………………………………………………… (go to the theatre)

 

3)

Is he drinking milk?

 

No, …………………………………………………………………………………. (drink tea)

 

4)

Are you watching television?

 

No, ………………………………………………………………………………. (listening to music)

 

 

B)Aşağıdaki saatleri İngilizce olarak yazın.(5x3=15 puan)

 

10:00   ………………………………………………………………….

 

07:30   …………………………………………………………………..

 

02:10   …………………………………………………………………..

 

07:45   …………………………………………………………………..

 

18:15   ……………………………………………………………………

 

 

C) Aşağıdaki sorulara verilen ipuçlarıyla cevap veriniz.(4x4=16 puan)

 

1)Where is your school? (opposite / police station)

 

………………………………………………………………………………………………

 

2)Where is the post office? (in front of /hospital)

 

……………………………………………………………………………………………..

 

3)Where is (bilgi yelpazesi.net) the hotel? (next to / car park)

 

………………………………………………………………………………………………………

 

4)Where is the cinema?(between / library and theatre?

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

D) Aşağıda verilen cümleleri işaretlere göre düzenleyerek yazın.(5x3=15 puan)

 

_ Seda comes to school late.

 

………………………………………………………………………. (-)

 

_ I am not eating lunch now.

 

………………………………………………………………………. (+)

 

_ Boran doesn’t sleep early.

 

……………………………………………………………………….. (?)

 

_ We aren’t writing a poem.

 

…………………………………………………………………………(?)

 

_ He has a new bicycle.

 

………………………………………………………….… (-)

 

 

E) Aşağıdaki boşlukları ‘’in,on,under,between,next to’’ edatlarını kullanarak doldurun.(5x4=20 puan)

1)The book,the sharpener and the pen are  …………… the table.

 

2)The pencilsharpener is …………………….. the pen and the book.

 

3)The umbrella is ………………………….. the table.

 

4)The flowers are ………… the vase.

 

5)The vase is  ……………….. the table.

 

 

F) Aşağıda verilen fiillere “– s, -es, -ies”  eklerinden uygun olanını getiriniz.(9x2=18 puan)

 

do      : ………………..                                help   : …………………                      study   : ………………..

 

carry   : ………………..                              brush  : ………………..                      play    : ………………..

 

arrive  :………………..                               cry     :………………..                          catch   :………………

 

Başarılar Dilerim…