İngilizce Dersi 6. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Yayınlanma 6. Sınıf İngilizce Yazılı Soruları ve Testler

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 6/… SINIFI

İNGİLİZCE DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

A. Aşağıda verilen hava durumlarını resmin altına yazınız. (10 puan)

 

 

 

B. Arkadaşınız Tim'i bir partiye davet ettiğinizi varsayarak diyalogta karışık verilmiş cümleleri düzene koyunuz. (8 puan)

 

 

You: ___________________________________________________________

 

Tim: _________________________________________________________

 

You: ____________________________________________________________

 

Tim: _______________________________________________________

 

 

C. Resimlerin altına kıyafet isimlerini yazınız.. (10 puan)

 

 

D. Resimdeki insanların ne hastalığı olduğunu hakkında örnekteki gibi cümleler kurunuz. (15 puan)

 

E. Özellikleri verilen hayvanları bulup isimlerini cümlelerin yanına yazınız. (12 puan)

 

1. I can swim. I have fins. ________________________________

 

2. I have fur. I sleep in winter. _____________________________

 

3. I am a reptile. I have long teeth. ____________________________

 

4. I am a mammal. I live in water. _____________________________

 

5. I have horns (bilgi yelpazesi.net) and long legs. ___________________________

 

6. I have colourful feather. I can fly and talk. __________________________________

 

 

F. Karışık verilen kelimeleri düzenleyerek anlamlı cümleler haline getiriniz. (15 puan)

 

1. sandwiches / eat / some / let's _________________________________ .

 

2. about / what / car / buying / a ____________________________________?

 

3. we / don't / the / cinema / to / go / why ____________________________?

 

4. we / go / shall / the / park / to _________________________________________?

 

5. poster / a / about / how / preparing ____________________________________?

 

 

G. Aşağıda verilen kelimelerin Türkçe anlamlarını yazınız. (20 puan)

 

1. tail _____________________                          6. candle __________________________

 

2. trunk _____________________                       7. beverage ________________________

 

3. beak ____________________                         8. guest _________________________

 

4. horn ___________________                            9. gift __________________________

 

5. reptile _______________                                   10. order ________________________

 

 

H. Doğru şıkkı seçiniz. (10 puan)

 

A: ________________ is your birthday?

B: It is ___________________ 21st May.

a) what time / in

b) when / on

c) what / on

d) who / in

 

A crocodile is a/an _________________________ .

It has got a ______________________ .

a) bird / wings

b) mammal / beak

c) insect / fins

d) reptile / tail

 

 

GOOD LUCK…