Must - Mustn't (must not)

Yayınlanma 6. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

Bu yazıda, must - must not ile ilgili örnek cümleleri göreceğiz.

İngilizcede must, zorunluluk durumlarını bildirirken kullanılır. Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim.

The windows are very dirty. I must clean them.

(Pencereler çok kirli. Onları temizlemeliyim.)

It's fantastic film. You must see it.

(Harika bir film. Onu görmelisin.)

We must go to the bank today. We haven't got any money.

(Bugün bankaya gitmeliyiz. Paramız kalmadı.)

I must hurry. I mustn't be late.

(Acele etmeliyim. Geç kalmamalıyım.)

I mustn't forget to phone Julia.

(Julia'ya telefon etmeyi unutmamalıyım.)

Be happy! You mustn't be sad.

(Mutlu ol. Üzülmemelisin.)

You mustn't touch the pictures.

(Resimlere dokunmamalısın.)

You must learn to drive. It will be very useful.

(Araba sürmeyi öğrenmelisin. Faydalı olabilir.)