6. Sınıf Am, is, are

Yayınlanma 6. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

VERB "TO BE"
 

 

 

BE = am, is, are
 
BE fiilinin kullanımı:
 SUBJECT + BE + ADJECTIVE
 SUBJECT + BE + NOUN
 SUBJECT + BE + ADJECTIVE + NOUN
 SUBJECT + BE + PLACE (PREPOSITIONAL PHRASE)
 


İngilizce'de BE fiili öznelerden sonra AM, IS, ARE olarak kullanılır.
 Kısaca şöyle diyebiliriz:
 
Be = am, is, are / bi = em, iz, ar /
 
Tabloyu inceleyiniz:
 

 

I am
 

 

He is
 

 

She is
 

 

It is
 

 

We are
 

 

You are
 

 

They are
 

 

'Be' fiilini sıfatlarla, isimlerle ve edatlarla kullanırız. Temel kullanım aşığaki gibidir.
 Örnekler:
 
1- SUBJECT + BE + ADJECTIVE
 I am young. (Ben gencim.)
 We are tired. (Biz yorgunuz.)
 They are very expensive. (Onlar çok pahalı.)
 
2- SUBJECT + BE + NOUN
 
He is an engineer. (O bir mühendis.)
 They are architects. (Onlar mimar.)
 I am not a student. I am a teacher. (Ben öğrenci değilim. Öğretmenim.)
 
3- SUBJECT + BE + ADJECTIVE + NOUN
 
She is a young girl. (O genç bir kız.)
 You are an old man. (Sen yaşlı bir adamsın.)
 They are hardworking students. (Onlar çalışkan öğrenci.)
 
4- SUBJECT + BE + PLACE (PREPOSITIONAL PHRASE)
 They are in the company now. (Onlar şu anda şirketteler.)
 The doctors aren't in the hospital. (Doktorlar hastanede değil.)
 He is at the party. (O partide.)
 The difference is in color. (Fark renktedir.)
 

 

ADJECTIVES
 

 


big /big/: büyük
 

 

small /smol/: küçük
 

 

old/old/: (eşyalar için) eski, (canlılar için) yaşlı
 

 

new /nyu/ : yeni
 

 

young /yang/: genç
 

 

cheap/çiip/: ucuz
 

 

expensive /ekspensiv/ : pahalı
 

 

tired/tayrd/: yorgun
 

 

 

 

 

SUBJECT + BE + ADJECTIVE
 
Their house is big. (Onların evi büyük)
 She is very young. (O çok genç.)
 Your book is new. (Senin kitabın yeni.)
 My book is old. (Benim kitabım eski.)
 His father is old. (Onun babası yaşlı.)
 Books are very expensive. (Kitaplar çok pahalı.)
 Bread is cheap. (Ekmek ucuz.)
 


NOUNS Meslekler, eşyalar, mekanlar, insan isimleri bu guruptadır.
 

 

 

student /styudınt/: öğrenci
 

 

teacher/tiçır/: öğretmen
 

 

school /skuul/ : okul
 

 

engineer /enciniyr/: mühendis
 

 

soldier /solcır/ : asker
 

 

friend/frend/: arkadaş, dost
 

 

table/teybl/: masa
 

 

John /con/: John
 

 

SUBJECT + BE + NOUN
 (Subject + be + noun yapısını kullanırken
 SUBJECT şahıs ise NOUN genelde mesleklerdir.)
 
I am Mehmet. (Ben Mehmet(im).)
 She is a student.. (O bir öğrenci(dir).)
 You are a doctor. (Siz bir doktorsunuz.)
 They are soldiers. (Onlar asker.)
 His father is a teacher. (Onun babası bir öğretmen.)
 Books are friends. (Kitaplar dosttur.)
 
ADJECTIVES + NOUN
 

 

big house /big haus/: büyük ev
 

 

small radio /smol redyo/: küçük radyo
 

 

old man/old men/: yaşlı adam
 

 

new car/nyu kar/ : yeni araba
 

 

young girl /yang görl/: genç kız
 

 

cheap hotel/çiip hotel/: ucuz otel
 

 

expensive computer/ekspensiv kompyutır/ : pahalı bilgisayar
 

 

tired worker/tayrd workır/: yorgun işci
 

 

easy question/iizi kvesçıns /: kolay soru
 

 

difficult job/difikılt cab/: zor meslek
 

 

SUBJECT + BE + ADJECTIVE + NOUN
 
It is a big house. (O büyük bir ev.)
 She is a young girl. (O genç bir kız.)
 They are easy questions. (Onlar kolay sorulardır.)
 He is a new friend. (O yeni bir arkadaş.)
 It is an old book. (O eski bir kitap.)
 He is a good teacher. (O iyi bir öğretmen.)
 They are expensive cars (onlar pahalı arabalardır.)
 It is a cheap hotel. (O ucuz bir otel.)
 

 

PREPOSITION / EDATLAR Bilinmesi gereken temel edatlar
 

 

 


in/in/: içinde
 

 

on/on/: üstünde
 

 

under /andır/ : altında
 

 

near /solcır/ : asker
 

 

behind /bihaynd/: arkasında
 

 

in front of/in front ov/: önünde
 

 

about/ıbaut/: hakkında
 

 

 

 

 

SUBJECT + BE + PREPOSITONAL PHRASE
 
I am in the school. (Ben okuldayım.)
 The book is about English. (Kitap İngilizce hakkında.)
 We are near the road. (Biz yol kenarındayız.)
 The cat is under the table. (Kedi masanın altında.)
 The garden is in front of the house. (Bahçe evin önünde.)
 She is behind the tree. (O ağacın arkasında.)
 

 

POSITIVE, NEGATIVE AND QUESTION CHARTS
 
Positive
 
 
 

 

I
 

am
 

a student
 

 

He
 She
 It
 

is
 

in the school.
 

 

We
 You
 They
 

are
 

happy.
 

 
 
Negative
 
 
 

 

I
 

am not (I'm not)
 

tired.
 

 

He
 She
 It
 

is not (isn't)
 

at home.
 

 

We
 You
 They
 

are not (aren't)
 

in the hospital.
 

 
 
Questions
 

 

Am
 

I
 

late?
 

 

is
 

he
 she
 it
 

sad?
 

 

are
 

we
 you
 they
 

at home?