İşaret Sıfatları-Zamirleri

Yayınlanma 6. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

this, that, these, those, Here, There: demonstrative adjectives and pronouns - İşaret sıfatları - Zamirleri

İngilizcede bir şeyi gösterirken kullanılan sıfatlar ve zamirlerdir.

This:Tekil ve yakınımızda olan nesneleri göstermek için kullanılır.

This book is really good.

Bu kitap gerçekten eski.


This game will be hard.

Bu oyun zor olacak.

That: Tekil ve uzakta olan nesneleri gösterme için kullanılır.

That house is beautiful.

Şu ev güzel.


I don't understand that word.

Şu kelimeyi anlamadım.

These: Konuşmacının yakınında olan, çoğul nesneleri gösterirken ya da onlardan bahsederken kullanılır.

These chips are cold.

Bu kızartmalar soğuk.


I am enjoying there lessons.

Bu derslerden zevk alıyorum.

Those:Uzağımızda olan çoğul nesnelerden bahsederken kullanılır.

What are those birds?

Şu kuşlar nedir?


Those potatoes weren't very nice.

Şu patatesler hoş değil.

 

 

Here: Yakınımızda olan şeylerden söz ederken here kullanırız.

Here is the pencil in my hand.

Kalem elimde.

 

There: Bizden uzak olan nesneler için there kullanırız.

 

Could you bring me the seat over there?

Bana oradaki sandalyeyi getirirmisin?


I am living the house over there.

Oradaki evde yaşıyorum.

"That, this, these ve those" işaret sıfatlarını isimsiz olarak kullandığımızda da "pronoun" yani zamir yerine geçerler:

Bir kaç örnek:

This is my friend Doris.

Bu benim arkadaşım Doris.


Those are very nice.

Şunlar çok hoş.


That is my car.

Bu benim arabam.