5. Sınıf Regions Testi

Yayınlanma 5. Sınıf İngilizce Yazılı Soruları ve Testler

Soru 1

The Kızılırmak is a ......................

Ariver

Blake

Cmountain

Disland

 

 

Soru 2

The Sumela Monastry is in____________ .

Athe Marmara Region

Bthe Black Sea Region

Cthe Eagean Region

Dthe South Eastern Region

 

 

Soru 3

A: What is the .................... city of Greece? B: It is Atina.

Aregion

Bcapital

Cisland

Dmountain

 

 

Soru 4

The Fırat ................. is very long.

ARiver

BLake

CSea

DValley

 

 

Soru 5

A: Where is_____________ ? B: It is in the South Eastern Region.

AKonya

BAdana

CKars

DMardin

 

 

Soru 6

Is Sinop in the__________ of Turkey?  

Anorth

Bsouth

Ceast

Dwest

 

 

Soru 7

________ Ağrı is very high.  

ARiver

BLake

CMount

DIsland

 

 

Soru 8

A: Where are you from? B: I’m from İskenderun. İskenderun in________ .  

Athe Aegean Region

Bthe Mediterranean Region

Cthe Black Sea Region

Dthe Central Anatolia Region

Soru 9

Aşağıda verilen kelimeler sınıflandırıldığında hangisi diğerlerinden farklıdır?

Amountain

Blake

Cvalley

Dgeographical

 

 

Soru 10

Aşağıda verilen kelimeler sınıflandırıldığında hangisi diğerlerinden farklıdır?

Aunder

Bbed

Cnear

Dnext to

 

 

Soru 11

Aşağıda verilen kelimeler sınıflandırıldığında hangisi diğerlerinden farklıdır?

Atable

Bchair

Ccupboard

Dball

 

 

Soru 12

The Kızılırmak is a long ....................    .

Acity

Briver

Cmountain

Dcountry

 

 

Soru 13

Antalya is in the_________ Region.  

AMarmara

BAegean

CMediterranean

DBlack Sea

 

 

Soru 14

A: Where is İstanbul? B:_______ .  

Aa İstanbul is in the Black Sea Region.

Bİstanbul is in the Marmara Region.

Cİstanbul is in the Aegean Region.

Dİstanbul is in the Eastern Anatolian Region.

 

 

Soru 15

A: Are there high mountains in the Black Sea Region? B: _______  

AYes, there is high mountains.

BNo, there isn’t high mountains.

CYes, there are high mountains.

DNo, there aren’t high mountains.

 

 

Soru 16

A: Is Bosphorus in the Mediterranean Region? B:_______  

ANo, it aren’t in the Mediterranean Region.

BYes, it are in the Mediterranean Region.

CYes, it is in the Mediterranean Region.

DNo, it isn’t in the Mediterranean Region.

 

 

Soru 17

A: Is Lake Van big? B:_______ .  

AYes, Lake Van is big.

BNo, Lake Van isn’t big.

CYes, Lake Van big.

DNo, Lake Van not big.

 

 

Soru 18

A:___________ B: It is rainy and cloudy, a What is the weather

AWhat is the weather like in the Black Sea Region?

BWhere is Sumela Monastery?

CIs Black Sea Region rainy and cloudy?

DIs there any mountains in the Black Sea Region?

 

 

Soru 19

A:    ........................... B: No, it isn’t.

Aa Is Mount Nemrut in Adıyaman?

BAre there any mountains in Ankara?

CAre you from Ankara?

DIs Mount Nemrut in İzmir?

 

 

Soru 20

A:____ B: It is Ankara.  

AWhat is the capital city of Turkey?

BIs Istanbul the capital city of Turkey?

CHow many cities are there in Turkey?

DIs there any high mountains in Turkey?