5. Sınıf Ülkeler Testi

Yayınlanma 5. Sınıf İngilizce Yazılı Soruları ve Testler

Soru 1

Soruyu okuyup doğru seçeneği işaretleyiniz. ________ are you from?  

AWho

BWhat

CHow

DWhere

 

 

Soru 2

Soruyu okuyup doğru seçeneği işaretleyiniz. I’m_________ .  

AEngland

BFrance

CTurkish

DBrazil

 

 

Soru 3

A: What is your_________ ? B: I’m a dentist.

Afrom

Bjob

Cnationality

Dcountry

 

 

Soru 4

A: Where is your friend? B : She is    .........   Japan

Afrom

Bnationality

Cin

Don

 

 

Soru 5

I’m from ....................   . I’m Indian.

AIndia

BDutch

CGreek

DTurkey

 

 

Soru 6

A: How are you today? B:    ......................

AYou are tall.

BI am 16 years old.

CShe is ill.

DI am fine, thanks.

 

 

Soru 7

The capital city of Turkey is ................ .

Aİstanbul

BAnkara

CAdana

Dİzmir

 

 

Soru 8

These are about 70 million .................... in Turkey.

Amountains

Bregions

Ccities

Dpeople

 

 

Soru 9

A: Who is he? B: He is my friend. He is ................ .

AGermany

BMexico

CBulgarian

DHolland

 

 

Soru 10

What’s the weather like    ....... Turkey?

Aon

Bin

Cat

Dfrom

 

 

Soru 11

Aşağıda verilen kelimeler sınıflandırıldığında hangisi diğerlerinden farklıdır?

Arainy

Bwindy

Cwarm

Dweather

 

 

Soru 12

Aşağıda verilen kelimeler sınıflandırıldığında hangisi diğerlerinden farklıdır?

ARussia

BGreece

CSpanish

DGermany

 

 

Soru 13

Aşağıda verilen kelimeler sınıflandırıldığında hangisi diğerlerinden farklıdır?

ABursa

BFrance

CParis

DLondon

 

 

Soru 14

Aşağıdaki sorularda boşluğu doğru şekilde dolduracak seçeneği işaretleyiniz. I  ...............  a student at Gazi Primary School.

Ais

Bare

Cam

Dbe

 

 

Soru 15

Aşağıdaki sorularda boşluğu doğru şekilde dolduracak seçeneği işaretleyiniz. Martyn .................... 12 years old.

Aare

Bam

Cis

Dbe

 

 

Soru 16

Verilen soruya göre doğru cevabı işaretle­yiniz. A: Where is Jane from? B: ...........................

AShe from Holland.

BShe are from Holland.

CShe is from Holland.

DShe is for Holland.

 

 

Soru 17

Verilen soruya göre doğru cevabı işaretleyiniz. A: What is your father’s name? B:_______ .  

AHe name is Alex.

BHer name is Alex.

CHis name is Alex.

DShe name is Alex.

 

 

Soru 18

Verilen soruya göre doğru cevabı işaretleyiniz. A: What nationality is Suna? B:_______ .  

AShe is from Bursa.

BShe is Turkey.

CShe is Turkish.

DShe is France.

 

 

Soru 19

A: Have you got brown hair? B: ...............................

AYes, I has got brown hair.

BNo, I hasn’t got brown hair.

CYes, I have got brown hair.

DNo, I haven’t got black hair.

 

 

Soru 20

A: What is the weather like in England? B: .................................. .

AIt are windy and rainy.

BIt is wind and rain.

CIt is wind and rainy.

DIt is windy and rainy.