5.sınıf ingilizce performans ve proje ödevleri Preparing a Turkey map Türkiye haritası hazırlama

Yayınlanma 5. Sınıf İngilizce Performans ve Proje Ödevleri

PROJE TASLAĞI                                             

 

İÇERİK

 

SINIF DÜZEYİ

BEKLENEN BECERİLER

HAZIRLAMA SÜRESİ

DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR

 

Preparing a Turkey map (Türkiye haritası hazırlama)

 

5. sınıf

Araştırma,

Dil ve İmla

Kurallarını kullanma,

Harita hazırlama

 

       2 ay

 

 

Dereceli Puanlama Anahtarı

 

 

Sevgili öğrenciler,

 

Bu projede sizlerden:  

Türkiye’nin haritasını çizerek bölgelerimizi, nehir, dağ ve göllerimizi gösteren bir sunum yapmanız beklenmektedir. Harita A4 kâğıtları boyutunda değil, normal harita standartlarında olacaktır.

 

 

 

YÖNERGE:

 

1. Bireysel Çalışma

2.  Çalışmanız için yukarıda verilen konuyu dikkatlice okumalı ve düşünmelisiniz.

3.  Araştırmaya başlamadan önce plan yapmalısınız.

4.  Hangi cümleleri sunumuzda kullanacağınızı belirlemelisiniz.

5.  Çalışmanız için aile bireyleri, kitaplar, gazete haberleri, internet vb. gibi kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

6.  Kullanacağınız( materyal) malzemeleri belirleyebilirsiniz.

7.  Araştırmanızda renkli kartonlar kullanabilirsiniz.

8. Araştırma yaparken Öğretmeninizden size rehber olmasını isteyebilirsiniz.

9. Çalışmanız puanlama anahtarına göre derecelendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.

10. Çalışmanızı zamanında tamamlayarak kontrollerini yapınız.

11. Çalışmanızı 15.05.2013 tarihinde teslim etmiş olmanız gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

İNGİLİZCE DERSİ PROJE ÖDEVİ PUANLAMA ANAHTARIDIR

                                                                                    

                                                                                 

 

     Branşı                 :    İngilizce                                                              

B. PROJENİN

     Projenin verildiği tarih     : 18.03.2013

    

C. DEĞERLENDİRME

 

GÖZLENECEK

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

DERECELER

Çok İyi

İyi

Orta

Geçer

Zayıf

5

4

3

2

1

I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ

Projenin amacını belirleme

 

 

 

 

 

Projeye uygun çalışma planı yapma

 

 

 

 

 

Grup içinde görev dağılımı yapma

 

 

 

 

 

İhtiyaçları belirleme

 

 

 

 

 

Farklı kaynaklardan bilgi toplama

 

 

 

 

 

Projeyi plana göre gerçekleştirme

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

II. PROJENİN İÇERİĞİ

İngilizce’yi doğru ve düzgün  yazma

 

 

 

 

 

Bilgilerin doğruluğu

 

 

 

 

 

Toplanan bilgilerin analiz edilmesi

 

 

 

 

 

Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma

 

 

 

 

 

Toplanan bilgileri düzenlenme

 

 

 

 

 

Kritik düşünme becerisini gösterme

 

 

 

 

 

Yaratıcılık yeteneğini kullanma

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

III. SUNU YAPMA

İngilizce’yi doğru ve düzgün  konuşma

 

 

 

 

 

Sorulara cevap verebilme

 

 

 

 

 

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma

 

 

 

 

 

Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme

 

 

 

 

 

Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma

 

 

 

 

 

Verilen sürede sunuyu yapma

 

 

 

 

 

Sunum sırasındaki öz güvene sahip olma

 

 

 

 

 

Severek sunu yapma

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM