5.Sınıf İngilizce Unit-6 Physical Education

Yayınlanma 5. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

Kendimizden ingilizce olarak bahsederken, yeteneklerimiz hakkında da bir şeyler anlatırız. Becerilerimizi "can" kelimesiyle anlatabiliriz.  "can" cümleye "yapabilir" anlamı katar.  can den sonra gelen fiil hep yalın haldedir.

 

I can ride a bicycle.

Ali can swim.

I can run fast.

-Can you play table tennis?

-Yes, I can.

 

 

 

 

 

Olumsuz yapmak için "can" yerine " can't " deriz. Böylece cümleye "yapamaz" anlamı katmış oluruz. Can't " cannot "  ifadesinin kısaltılmış halidir.  Yani can't yerine cannot da diyebiliriz.

-Can you lift weights?

-No, I can't.

 

 

 

I can't play volleyball.

I cannot swim.

 

I have got a baby brother. He is one year old. He can't speak. He can't run. He can't jump.

I can jump but my brother can't.

I can talk but my brother can't.

 

 

 

My friend can swim very fast but I can't.

My friend and I can play table tennis.

 

 

 

 

 

Soru haline getirmek için "can"i cümlenin başına getiririz.  Yine yüklem olan fiil yalın halde kalır.

 

-Can you ride a bicycle?

-Yes I can.

-Can you drive a car?

-No I can't, but my father can.

 

 

 

A cat can climb trees but a dog can't

A cat and a monkey can climb trees.

A fish can swim but a bird can't

 

 

 

 

 

-Can a rabbit run fast?

-Yes it can.

-Can it fly too?

-No, it can't fly