4. Sınıf 2. Ünite Testi 1

Yayınlanma 4. Sınıf İngilizce Yazılı Soruları ve Testler

1. My name _______ Susan.

A) are

B) am

C) her

D) is

2. I _______ a student.

A) am

B) is

C) are

D) my

3. It _______ a book.

A) are

B) am

C) his

D) is

4. _______ your books!

A) Be

B) Read

C) Stand

D) Sit

5. _______ up!

A) Sit

B) Close

C) Stand

D) Quiet

6. What is _______?

A) that

B) your

C) I

D) look

7. Listen _______ your teacher!

A) it

B) his

C) to

D) be

8. Sit _______ .

A) up

B) your

C) down

D) board

9. _______ open the door!

A) Isn't

B) Don't

C) Aren't

D) What

10. What is _______?

A) I

B) this

C) my

D) they