There is / There are

Yayınlanma 4. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

There is / There are

 

 

 

 

Bir yerde, bir şey(ler)in varlığını anlatmak için there is veya there are kullanılır. There is tekil, there are çoğul nesnenin varlığını gösterir.

There is a lampshade on the table.

(Masanın üzerinde bir abajur var.)

There is an owl on the tree.

(Ağaçta bir baykuş var.)

There are three balloons in his hand.

(Elinde üç balon var.)

There are four giraffes at the zoo.

(Hayvanat bahçesinde dört zürafa var.)

 

Bir yerde, bir şey(ler) yoksa there isn’t veya there aren’t kullanılır.

There isn’t a book on the table.

(Masanın üzerinde kitap yok.)

There aren’t any lions at the zoo.

(Hayvanat bahçesinde hiç aslan yok.)

 

Some (biraz; bir kaç) olumlu cümlede yer alır.

There is some cheese in the dish.

(Tabakta biraz peynir var.)

There are some students in the classroom.

(Sınıfta bir kaç öğrenci var.)

 

Some sayılamayan bir isimden önce kullanılırsa anlamı ‘biraz’, sayılabilen bir isimden önce kullanılırsa anlamı ‘bir kaç’tır.

 

Any (hiç) olumsuz ve soru cümlesinde yer alır.

There isn’t any milk in the glass.

(Bardakta hiç süt yok.)

There aren’t any cars in the street.

(Caddede hiç otomobil yok.)

Is there any coke in the bottle?

(Şişede hiç kola var mı?)

Are there any chairs in the classroom?

(Sınıfta hiç sandalye var mı?)

 

Any hem sayılamayan ve hem de sayılabilen isimlerden önce cümlede yer alır, anlamı ‘hiç’dir.

 

Many sayılabilen isimden önce olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır.

There aren’t many birds in the garden.

(Bahçede çok kuş yok.)

Are there many desks in the classroom?

(Sınıfta çok sıra var mı?)

 

Much sayılamayan isimden önce olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır.

There isn’t much water in the glass.

(Bardakta çok su yok.)

Is there much chocolate in the fridge?

(Buzdolabında çok çikolata var mı?)