4.Sınıf Pets (Ordinary Pets) Konu Anlatım

Yayınlanma 4. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı

Pets (Ordinary Pets) (Ev Hayvanları (Bildiğimiz Hayvanlar)) başlıklı ünitede, ev, çiftlik, hayvanat bahçesi, yakın çevremizdeki çoğunluğu evcilleştirilmiş hayvanları tanıyacağız. Bu hayvanların fiziki özelliklerini basit cümlelerle anlatmayı öğreneceğiz. Ayrıca 10 - 20 arasındaki sayılar da ünitemizin konuları arasında ...

 

Bu ünitede öğreneceğimiz kelimeler: Snail (sümüklü böcek), giraffe (zürafa), dolphin (yunus balığı), snake (yılan), hen (tavuk), cow (sığır), duck (ördek), elephant (fil), monkey (maymun), lamb (kuzu), polar bear (kutup ayısı), bear (ayı), bird (kuş), frog (kurbağa), fox (tilki), swan (kuğu), dog (köpek), sheep (koyun), shark (köpek balığı), swordfish (kılıç balığı), butterfly (kelebek), cat (kedi), goose (kaz), goat (keçi), tortoise (kaplumbağa), tiger (kaplan), kangaroo (kanguru), rabbit (tavşan), hippopotamus (su aygırı), rhine (gergedan), donkey (eşek), camel (deve), bull (boğa), whale (balina), crocodile (timsah), horse (at), lion (aslan), owl (baykuş), fish (balık), zebra (zebra), cock (horoz), bat (yarasa), penguin (penguen), bee (arı), hamster (cırlak sıçan), octopus (ahtapot),  seal (fok), wolf (kurt), parrot (papağan), mouse (fare), eleven (on bir), twelve (on iki), thirteen (on üç), fourteen (on dört), fifteen (on beş), sixteen (on altı), seventeen (on yedi), eighteen (on sekiz), nineteen (on dokuz), twenty (yirmi) ...

 

It (o) pronoun (zamir)in cansız varlık ve hayvanın gösterilmesinde kullanıldığını daha önce öğrenmiştik.

 

Tekil (bir tane) hayvanı gösterirken It is a / an ............. . kalıbı kullanılır. Noktalı bölüme hayvanın ismi getirilir. It is a duck. (O bir ördek.) It is an elephant. (O bir fil.) Aşağıdaki örnekleri dikkatle inceleyiniz.

 

It is a bear. (O bir ayı.)

It is a camel. (O bir deve.)

It is a crocodile. (O bir timsah.)

It is a butterfly. (O bir kelebek.)

It is an octopus. (O bir ahtapot.)

 

What is it? ile gösterilen tekil hayvanın (hangisi olduğu) adı sorulur. Cevapta It is a / an ............. . kalıbı kullanılır.

 

What is it? (O ne (hangi hayvan)?)

It is a dolphin. (O bir yunus balığı.)

What is it? (O ne (hangi hayvan)?)

It is a camel. (O bir deve.)

What is it? (O ne (hangi hayvan)?)

It is a seal. (O bir fok.)

What is it? (O ne (hangi hayvan)?)

It is a bird. (O bir kuş.)

What is it? (O ne (hangi hayvan)?)

It is a goose. (O bir kaz.)

 

What are these (they)? ile de gösterilen hayvanların adı sorulur. Cevapta These (They) are ............. . kalıbı kullanılır.

 

What are these?

(Bunlar ne (hangi hayvanlar?))

They are dogs. (Onlar köpekler.)

What are they? (Onlar ne (hangi hayvanlar?))

They are birds. (Onlar kuşlar.)

What are these?

(Bunlar ne (hangi hayvanlar?))

They are fish. (Onlar balıklar.)

What are they? (Onlar ne (hangi hayvanlar?))

They are geese. (Onlar kazlar.)

 

Sheep (koyun(lar)), fish (balık(lar)) tekil ve çoğul hâllerinin yazılışı aynıdır. Goose (kaz)ın çoğul hâli geese (kazlar), mouse (fare)nin çoğul hâli de mice (fareler)dir.

 

Is it a snail? (O bir sümüklü böcek mi?) ile gösterilen hayvanın sümüklü böcek olup olmadığı sorulur. Hayvan sorulan ise Yes, it is. (a snail). (Evet, o bir sümüklü böcek.) denir. Değilse, No, it isn’t. (a snail). (Hayır, o bir sümüklü böcek değil.) şeklinde cevap verilir. İstenirse, olumsuz cevaptan sonra hayvanın adı başka bir cümle ile belirtilir.

 

Is it a dog? (O bir köpek mi?)

No, it isn’t. (a dog). It is a dolphin.

(Hayır, o bir köpek değil. O bir yunus balığı.)

Is it an elephant? (O bir fil mi?)

No, it isn’t. (an elephant). It is a snake.

(Hayır, o bir fil değil. O bir yılan.)

 

Is it a hen? (O bir tavuk mu?)

Yes, it is. (a hen). (Evet, o bir tavuk.)

Is it a tortoise? (O bir kaplumbağa mı?)

Yes, it is. (a tortoise).

(Evet, o bir kaplumbağa.)

Is it a goose? (O bir kaz mı?)

No, it isn’t. (a goose). It is a duck.