Home Sweet Home -4. Sınıf

Yayınlanma 4. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı


"Nerede?" sorusunun İngilizce anlamı  "Where is" dir. Kısaca "where's" diye de yazılabilir.
-Where is Atakan?
-He is in the kitchen.
   

-Where's my father?
-He is in the living room.
 

 

-Is he in the bedroom?
-No he isn't. He is in the living room
 

 Bedroom
 

Bathroom
 

Kitchen
 

Living room
 

Bed

 wardrobe

table

 mirror

 window
 

Washbasin

 bathtub

 mirror

 toilet
 

Cooker

 refrigerator

 table

 chairs

 cupboard
 

Desk

 armchair

 sofa

 window

 table
 

in içinde manası verir.
 

on üstünde manasını verir.
 
at belli bir noktada manasını verir.
 
under altında manasını verir.
 
next to bitişik, yanında manalarını katar.
 

 Şimdi de bu sözcükleri nasıl kullanacağımızı görelim.
 
 
 My jacket is in the wardrobe.
 The book is on the table.
 Ali is at the park.
 The carpet is under the table.
 The chairs are next to the table.
 
-Where is the cupboard?
-It is in the kitchen.
  

-Where is the refrigerator?
-It is in the kitchen too.
 

 
-Is the television next to the bed?
-No, the bed is in the bedroom and the television is in the living room.

 
 
Şu ana kadar hep tekil şeylerin yerini sorduk ve söyledik. Yaptığımız bütün örneklerde özne üçüncü tekil şahıstı, yani "o" idi. Diğer kişiler için, veya çoğul şeyler için "are" kullanmalıyız. Yani:
-Where are the chairs?
-They are next to the table.
 
 

-Where are his books?
-His books are on the desk.
 
 
-Where are the pencils?
-They are in the pencil case.

Bu ünitede öğreneceğimiz çok önemli bir diğer kullanım da "there is, there are" kullanımlarıdır. Kuralları, daha önce öğrendiğimiz "this is. these are" ile çok benzerdir.  Bir yerde birşeyin olduğunu söylemek için "there is, there are" kullanırız.
 Mesela çantamda bir kalem var demek için:
 "There is a pencil in my bag" deriz.
 There are two cars on the road.
 There is a tree in the garden.
 There is a hat on my head.
 There is a cooker next to the refrigirator.
 There are pencils under the table.
 There is a living room in the house. There is a bookcase in the living room.
 

-Is there a sofa in your living room?
-Yes, there is a sofa in our living room.